Du thuyền

  • Công ty TNHH Du thuyền Ngựa Biển (DTNB/S.H.Y)

    Công ty TNHH Du thuyền Ngựa Biển (DTNB/S.H.Y) hiện đang là một trong những công ty có thế mạnh thiết kế, chế tạo, sản xuất  cano, tàu, du thuyền, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, bằng vật liệu composite (FRP) đặc biệt dòng 2 thân và 3 thân.

    01/08/2019 Xem thêm