BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Ngày 09/12, theo Quyết định 2289/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) kể từ ngày 17/12/2019.

Tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm phải hết sức
cầu thị, nỗ lực, phấn đấu, trong điều hành thể hiện được vai trò, có những giải pháp, đổi mới để đưa lĩnh vực, ngành mình được giao quản lý có những dấu ấn phát triển, bứt phá. “Nhất là, phải làm những gì phục vụ được cho nhân dân, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”.


Ngày 19/12/2019, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức hội nghị công bố quyết định số 2120-QĐ/ĐUK ngày 12/12/2019 về việc chỉ định nhân sự vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư
Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, nhiệm kì 2015 – 2020 cho đồng chí Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV SBIC.


Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao quyết định, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy SBIC. Ông Vũ Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo Bộ GTVT và cam kết, bản thân và các cán bộ được bổ nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực, cố gắng, sớm bắt nhịp công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Cục, Vụ, Tổng công ty, Trung tâm tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp đổi mới, thúc đẩy phát triển lĩnh vực được giao. Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ.


Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SBIC từ ngày 01/3/2013, cho đến khi chuyển sang Ban chỉ đạo Tây Bắc vào năm 2016.

Chí Dân