Bộ trưởng Bộ GTVT: SBIC cần tích cực tìm kiếm việc làm, phát triển đóng tàu

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) liên quan đến việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD), duy trì hiệu quả lĩnh vực công nghiệp đóng tàu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, báo cáo với Bộ trưởng, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cho biết, năm 2019 giá trị sản xuất của Tổng công ty đạt 2.945,6 tỷ đồng. Trong đó, đóng tàu đạt 1.979,3 tỷ đồng, sửa chữa đạt 574,7 tỷ đồng, công nghiệp phụ trợ đạt 139,4 tỷ đồng, hoạt động thương mại, cảng biển, kinh doanh dịch vụ đạt 252,2 tỷ đồng. Doanh thu và thu nhập khác đạt 2.498 tỷ đồng.

Trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Tổng công ty đã thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, hoàn thiện, gửi Bộ GTVT báo cáo kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện, báo cáo phục vụ họp Ban cán sự Đảng Chính phủ. Hiện Bộ GTVT và Bộ Tài chính đang tiếp tục thống nhất nội dung báo cáo theo kết luận của Ban cán sự Đảng Chính phủ.

"Việc thực hiện công tác tái cơ cấu sẽ cần thời gian rất lâu dài, vì vậy vấn đề sống còn hiện nay là duy trì hoạt động của Tổng công ty, của ngành công nghiệp tàu thủy. Tổng công ty cần năng động, sáng tạo, tìm cơ hội, xây dựng được phương án sao cho có nhiều việc làm, tập trung duy trì, phát triển SXKD. Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa" - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) SBIC với ngành công nghiệp đóng tàu; tiếp tục tìm kiếm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, việc làm, duy trì sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Mặc dù thời gian tới, dự báo SBIC vẫn tiếp tục khó khăn, do những vướng mắc, tồn tại về tài chính từ giai đoạn trước. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty lưu ý tìm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu tập trung đào tạo cán bộ để đưa vào quy hoạch, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên. Cần thiết có thể kiến nghị Chính phủ cho phép cơ chế, quy định đặc thù trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tổng công ty do không đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để có nguồn nhân lực lâu dài điều hành Tổng công ty đạt kết quả tốt trong SXKD cũng như trong triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu sau này theo quyết định của Chính phủ.

Về công tác tái cơ cấu, bên cạnh sự chủ động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên cũng phải chủ động xây dựng phương án về tài chính, lao động, kế hoạch SXKD để tục duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp, phát triển SXKD khi triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo quyết định của Chính phủ. Các đơn vị cũng cần chủ động tìm kiếm mô hình hợp tác với các đối tác tư nhân trong và ngoài nước mạnh về lĩnh vực đóng tàu để nâng cao năng lực, có được thị trường và nguồn việc làm tốt; Tích cực tìm kiếm việc làm ngoài lĩnh vực đóng tàu để tạo việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động,...

Chủ tịch HĐTV SBIC Vũ Anh Tuấn báo cáo công tác tái cơ cấu SBIC

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV SBIC đã có những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn tới, nhất là về công tác nhân sự và vốn cho sản xuất, theo đó, SBIC kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục quan tâm giúp Tổng công ty sớm được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn Tổng công ty triển khai thực hiện các vấn đề tồn tại, khó khăn ở các mặt công tác như: tái cơ cấu doanh nghiệp, tài chính, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, dự án đầu tư,…

PV

Box: