Công đoàn CNTT Việt Nam: Luôn vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Với quyết tâm cụ thể hóa chủ đề năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam bằng những hoạt động thiết thực đã chăm lo lợi ích và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động thiết thực

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn Công đoàn Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong năm 2019, Công đoàn CNTT VN đã đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Các nội dung gắn liền với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: công tác tổ chức, hoạt động công đoàn, công tác kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ, công tác tuyên giáo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong quán triệt và thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy để người lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động,…

Thông qua đó đã trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở kiến thức cơ bản, nâng cao trình độ kỹ năng để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

Với chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” được triển khai trong Tháng Công nhân 2019, Công đoàn CNTT đã phối hợp với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kết hợp “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ lần thứ III”. Tại buổi lễ phát động “Tăng cường đánh giá, quản lý các rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, hầu hết các công đoàn cơ sở đều hưởng ứng tham gia, 12 đơn vị ký cam kết thi đua với Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn CNTT Việt Nam, các công đoàn cơ sở đã tập trung làm tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát bữa ăn ca của người lao động. Hầu hết mức giá được nâng từ 15.000 đồng/bữa/người lên mức từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/bữa/người, chăm sóc sức khỏe công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt mùa hè, đảm bảo các chế độ phúc lợi xã hội, Các hoạt động thiết thực, hiệu quảtạo cho người lao động được làm việc trong môi trường tốt, giúp họ thực sự yên tâm lao động, gắn bó bền vững với đơn vị.

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Theo ông Trần Bá Thành – Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam cho biết: “Nhìn chung năm 2019, Tổng công ty CNTT gặp nhiều khó khăn, sản phẩm thi công chủ yếu là các tàu cỡ nhỏ và sửa chữa với giá thành thấp. Ban lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực, chủ động trong việc mở rộng hợp tác, tìm kiếm thị trường, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn CNTT Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, chăm lo việc làm, đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân,viên chức, lao động. Tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc",  nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, cùng với công đoàn cơ sở giải quyết tốt những kiến nghị chính đáng của CNVCLĐ.

Một số hoạt động của Công đoàn CNTT Việt Nam năm 2019:

    Hải Phong