Công đoàn Saigon Shipmarin: Điểm tựa vững vàng của người lao động

Tiếp nối từ những thành quả tổ chức hoạt động tốt của Công đoàn qua nhiều năm, Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo của Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn cho thấy: Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Saigon Shimarin đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng tham gia quản lý; Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên công đoàn, người lao động và phối hợp với lãnh đạo Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống về vật chất và cả tinh thần cho người lao động với một số nét tiêu biểu như: Trong công tác thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn đã phối hợp, tham gia cùng với Ban điều hành Công ty xây dựng, tổ chức, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ quy định có liên quan trực tiếp đến CNVC-NLĐ theo quy định của pháp luật trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, sắp xếp lao động, trích nộp BHXH, BHYT. Kết quả, đã kịp thời góp phần ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty trong những năm qua.
Giai đoạn 2019 - 2022 là khoảng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Công tác phòng, chống, chăm lo và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, Công ty đã tích cực tuyên truyền và đưa ra các phương án, giải pháp đảm bảo công tác phòng dịch cho CNVC-NLĐ tại đơn vị như: Phát khẩu trang cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ theo đặc thù công việc yêu cầu; Bố trí nước sát khuẩn tại các điểm chấm công bằng máy quét vân tay; Dán tờ rơi cách phòng, chống dịch bệnh tại bảng tin, nhà ăn ca của cán bộ CNLĐ; Phun hóa chất khử khuấn trong toàn diện tích mặt bằng Công ty và các khu làm việc của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ; Kiểm soát người, phương tiện, thiết bị ra vào công ty; Cập nhật thường xuyên và thông tin trực tiếp về các giải pháp, khuyến cáo, tình hình dịch bệnh và thăm hỏi, hỗ trợ các đoàn viên bị cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Saigon Shipmarin làn thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn đã tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, Nghị quyết Hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động và giải quyết các kiến nghị của người lao động. Giám sát việc thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong việc tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về ATVSLĐ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo điều kiện an toàn nơi làm việc và chấp hành nội quy an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Trong công tác thăm hỏi, trợ cấp, chăm lo đời sống thiết thực cho người lao động được Công đoàn Công ty thực hiện thường xuyên và có nhiều kết quả tốt. Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc thăm hỏi ốm đau, tai nạn lao động, việc hiếu, việc hỷ, hỗ trợ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trong đó về thăm hỏi ốm đau, thai sản, đám cưới, nghỉ hưu, năm 2018 chi 6,3 tỉ đồng, nhưng đến 2021 chi tới 47,1 tỉ đồng và sang năm 2022 đã chi 13 tỉ đồng. Việc khen thưởng hoạt động Công đoan được tổ chức kịp thời. Năm 2018, Công đoàn Shipmarin chi 64 tỉ đồng cho khen thưởng và các năm từ 2019 đến 2022, trung bình mỗi năm Công đoàn Công ty chi tới 60 tỉ đồng khen thưởng CBNV-NLĐ của Công ty.

Ngoài ra Công đoàn Saigon Shipmarin đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức các buổi giao lưu, vui chơi và tặng quà nhân dịp Tết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho con em CBCNV trong Công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Chính quyền sở tại để duy trì các hoạt động trong công tác chăm lo đời sống, chế độ, phụ cấp cho người lao động ngày càng tốt hơn như suất ăn giữa ca, nhà tổ sản xuất, chế độ vay không trả lãi cho người lao động giải quyết những thời gian khó khăn cho bản thân và gia đình,...

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Tràn Bá Thành chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

Một số chỉ tiêu giai đoạn 2023 - 2028:

+ 100% đoàn viên công đoàn được tổ chức thăm hỏi khi bị ốm đau và lúc gặp khó khăn hoạn nạn.

+ 100% đoàn viên công đoàn, người lao động được phổ biến, quán triệt về chủ trương, đường lối, chế độ chính sách, quy định, nội quy, quy chế.

+ 100% cán bộ công đoàn phải được tập huấn nghiệp vụ ít nhất 1 đợt trong cả nhiệm kỳ.

+ Làm tốt công tác kết nạp đoàn viên và duy trì tỷ lệ đoàn viên công đoàn trên tổng số công nhân lao động trên 90%.

+ 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn.

+ 100% nữ CBCNV được trang bị kiến thức gia đình, xã hội, các chế độ chính sách về lao động nữ. 

Thực hiện theo công văn kêu gọi của cấp trên, Công đoàn phối hợp cùng chính quyền và tổ chức Đoàn Thanh niên kêu gọi CBCNV-NLĐ quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung. Đã tổ chức thăm hỏi và động viên đoàn viên công đoàn tại Công ty có gia đình bị ảnh hưởng trong các đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung và tặng 07 phần quà với tổng giá trị là 14 triệu đồng. Nộp về Công đoàn cấp trên số tiền ủng hộ là 24.016.000 đồng.

Công đoàn Công ty đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các đợt phát động thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát động. Công đoàn Công ty cũng phối hợp với lãnh đạo Công ty phát động các đợt thi đua nước rút nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hoạt động công đoàn, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường như: Năm 2018, Công đoàn phát động phong trào thi đua trong các hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018. Kết quả đã khen thưởng cho 06 cá nhân và 08 tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong đợt phát động với tổng tiền thưởng là 17.200.000 đồng hay trong quý II/2018, phát động phong trào thi đua sản xuất “Sản phẩm đóng mới tàu chở khách/ôtô - BAHT 03 - sản phẩm trọng điểm trong của Công ty”,… Năm 2019, Công đoàn Saigon Shipmarin phát động phong trào thi đua sản xuất “Hoàn thành các chỉ tiêu  kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm của Công ty”. Kết quả thi đua quý II đã xét thưởng cho 03 tập thể phân xưởng Chống ăn mòn, tập thể phòng QLCL&CN, phân xưởng đốc nổi với tổng tiền thưởng là 21.400.000 đồn. Khen thưởng cho 05 cá nhân với số tiền thưởng là 500.000 đồng/người. Năm 2022, Công đoàn Công ty phát động các phong trào như: “Thi đua sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022”. Kết quả đã khen thưởng cho 01 cá nhân và 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 06 tháng đầu năm 2022; Tổng số tiền khen thưởng là 4.000.000 đồng.

Lãnh đạo Công đoàn TCT, lãnh đạo Công ty tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Saigon Shipmarin đã thực hiện tốt 04 chương trình công tác lớn của Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, đó là: Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Chương trình nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn, người lao động; Chương trình phát triển đoàn viên; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Shipmarin tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, động viên người lao động tích cực, sáng tạo, khắc phục khó khăn nâng cao năng suất lao động để góp phần tích cực vào việc ổn định Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và phát triển thật sự bền vững như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra cho giai đoạn tới. Nghị quyết và các chương trình công tác lớn của công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Đại hội VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyên Phong