Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 14/4, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham gia của 240 cổ đông.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông 2023

Năm 2022, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát rất mạnh trở lại. 4 tháng đầu năm, có thời điểm trên 30% tổng số lao động tham gia sản xuất phải nghỉ làm và bị cách ly tại nhà, bên cạnh đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina tác động rất lớn đến giá cả các nguyên liệu đầu vào làm tăng chi phí sản xuất của Công ty.

Tuy nhiên, trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với chỉ tiêu kế hoạch được xác định, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, ổn định sản xuất và từng bước vượt qua khó khăn. Các chỉ tiêu đặt ra đều vượt kế hoạch năm.

Kết quả các chỉ tiêu năm 2022:

+ Giá trị sản lượng thực hiện                        : 737 tỷ/615 tỷ = 120% kế hoạch năm.

+ Giá trị doanh thu thuần thực hiện              : 622 tỷ/454 tỷ = 137% kế hoạch năm

+ Thu nhập bình quân người lao động      :   > 12 triệu đồng/người/tháng

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm năm 2023 đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với những nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 20283. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;…

Chỉ tiêu 2023:

- Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt              : 750 tỷ đồng

- Giá trị doanh thu phấn đấu đạt                      : 631 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân phấn đấu đạt                 : >13 triệu đồng/người/tháng

Phó Bí thư Thường trực, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Ngô Tùng Lâm phát biểu chúc mừng
và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Sông Cấm mặc dù trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Năm 2023, tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm:

Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Văn Hải phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến lãnh đạo cấp trên
Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty Đàm Quang Trung trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2022 và nhiệm vụ 2023
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Nguyễn Thế Trung  trình bày Tờ trình phê duyệt KHĐT 2023
Trưởng phòng TCHC Công ty Nguyễn Huy Phương thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Trưởng ban Kiểm soát Công ty Phan Thị Hiên trình bày Báo cáo hoạt động 2023 và Nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó Tổng giám đốc Công ty Phan Đình Lượng trình bày Báo cáo Tài chính 2022
Phó phòng TCHC Công ty Nguyễn Quốc Huy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Trưởng phòng KCS Dương Thành Đoàn trình bày tham luận tại Đại hội
Trưởng phòng KT Nguyễn Văn Trọng trình bày tham luận tại Đại hội
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó giám đốc Công ty Nguyễn Đức Triều báo cáo kết quả bầu cử

Chí Dân