Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm: Hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu 2022

Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2022 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Điểm nổi bật là năm 2022, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, đại diện Ban Lãnh đạo điều hành, các ban chuyên môn của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và 140 đại biểu đại diện cho 829 CBCNV Công ty đã về dự.

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn chủ tịch, ông Đàm Quang Trung – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các mặt hoạt động và kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2023.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Ông Đàm Quang Trung cho biết: Trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao từ đầu năm. Trong đó, sản  phẩm đóng mới đã bàn giao trong năm là 24 sản phẩm (02 tàu ASD 3413, 08 tàu ASD 2312, 04 tàu ASD 2811, 04 tàu ASD 2813, 05 tàu ASD 3010, 1 tàu ASD 3212), giá trị sản lượng đạt 120% kế hoạch (737 tỷ đồng);… Tất cả các chỉ tiêu khác đều vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tiền lương bình quân của NLĐ đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vũ Anh Tuấn chúc mừng và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty vào thành tích chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công ty trong năm 2023 và định hướng cho sự phát triển của Sông Cấm trong các năm tiếp theo.

Tổng giám đốc Công ty Đàm Quang Trung phát biểu cảm ơn và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Trong chương trình Hội nghị tổng kết, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết Giao ước thi đua về đảm bảo AT-VSLĐ-PCCC năm 2023 và Thỏa ước lao động tập thể năm 2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với phương châm hành động: đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất và đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn, Công ty đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu duy trì ổn định và phấn đấu vượt năm 2022, đảm bảo việc làm cho toàn bộ 100% CBCNV.

“Bước vào năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của toàn thể CBCNV, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm sẽ nỗ lực hoàn thành toàn diện tất cả kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2023” – ông Đàm Quang Trung nhấn mạnh.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó giám đốc Công ty Đặng Minh Thịnh báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại cơ sở
Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Đức Triều báo cáo thực hiện Thoả ước lao động tập thể 2022
Trưởng ban TTND Phùng Minh Hải báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân 2022
Trưởng phòng TCHC Nguyễn Huy Phương công bố Quyết định khen thưởng
 Phó Phòng TCHH Nguyễn Quốc Huy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Hội nghị
Công tác thi đua khen thưởng
 Lãnh đạo Tổng công ty chứng kiến và chúc mừng Lễ ký Thoả ước lao động tập thể giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc Công ty

Hoàng Minh