Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm: Năm 2020 vẫn luôn phát huy nội lực phát triển

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đàm Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các mặt hoạt động và kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2020.

Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), Công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao từ đầu năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với phương châm hành động: đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, giữ vững phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu cao hơn năm 2019. Đảm bảo việc làm cho toàn bộ 100% CBCNV.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC đã biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty vào thành tích chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ trong năm 2020 và định hướng cho sự phát triển của Sông Cấm với các chỉ tiêu về SXKD rất cụ thể.
Trong chương trình Hội nghị tổng kết, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2019. Tại Hội nghị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết Thỏa ước lao động Tập thể năm 2020 và giao ước thi đua về đảm bảo an toàn lao động – phòng chống cháy nổ năm 2020.

Bước vào năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của toàn thể CBCNV, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm phấn đấu sẽ hoàn thành toàn diện tất cả kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

PV