Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong 02 ngày 14 và 15/4, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội có sự tham gia của 240 cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm: Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT.

Năm 2021, đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, dịch bùng phát và lây lan rất nhanh tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, điều đó đã gây ra những hậu quả rất nặng nề cho nền kinh tế Thế giới nói chung và ngành vận tải biển, đóng tàu nói riêng. Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm cũng không ngoại lệ với những khó khăn đấy. Tuy nhiên, trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với chỉ tiêu kế hoạch được xác định, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, ổn định sản xuất và từng bước vượt qua khó khăn.

Ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ phát biểu
ại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm 2022

Tại Đại hội, ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) đã đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên Sông Cấm mặc dù trong năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cũng đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với nhiều nội dung quan trọng.

Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022
Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
và phương hướng nhiệm  vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty xác định năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

S.C