Công ty Đóng tàu Phà Rừng hạ thủy tàu hàng 24.000 tấn và đặt ky, đấu đà tàu hàng 6.500 tấn

Ngày 19/7, Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã hạ thủy thành công tàu hàng 24.000 tấn, ký hiệu thiết kế S250-01 cho Công ty TNHH Vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên.


Tàu hàng 24.000 tấn,  ký hiệu thiết kế S250-01 được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn. Đây là con tàu thứ 3 được Công ty TNHH Vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên tin tưởng đặt hàng đóng mới tại Phà Rừng. Sau khi hạ thủy, Công ty Đóng tàu Phà Rừng tiếp tục hoàn thiện và bàn giao cho chủ tàu để đưa vào khai thác sau khoảng 1 tháng.

Tàu hàng 24.000 tấn có các thông số kỹ thuật chính sau: Chiều dài: 149,79/139,98 m; Chiều rộng: 29/29 m; Chiều cao mạn: 11 m; Chiều chìm thiết kế: 8,2 m; Tổng dung tích khoang hàng: 13793; Trọng tải toàn phần: 24168 T; Máy chính: 2 x G8300ZC30B, công suất: 2x2206 KW; Số thuyền viên: 15 người; Cấp tàu: * VRH III EQ CC * VRM; Vùng hoạt động: Biển nội địa.

Cùng ngày. Công ty Đóng tàu Phà Rừng cũng làm lễ đặt ky và đấu đà tổng đoạn chuẩn tàu hàng 6.500 tấn cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Quảng Ninh. Tàu hàng 6.500 tấn có các thông số kỹ thuật: Chiều dài lớn nhất: 79,98 m; Chiều rộng lớn nhất: 16,80 m; Chiều cao mạn: 7,90 m; Mớn nước thiết kế: 7,0 m; Cấp tàu: VR-SB; Máy chính: 2 Diesel WEICHAI 6WH20LC1520-01; Định biên: 12 người.

Văn Tuyến