Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu: Đảng ủy vững mạnh, Công đoàn vững tin

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, trao kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp dân vận”. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức Hội nghị người lao động 2020.

Năm 2019, Công ty Đóng tàu Nam Triệu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và Đại hội Đảng bộ Nam Triệu khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thực hiện các quy định, hướng dẫn và công tác xây dựng Đảng; Triển khai, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, chủ trương, nghị quyết, quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy Công tyTNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy Công tyTNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu  cho biết: Năm 2019, Đảng ủy Công ty đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác năm và đôn đốc thực hiện, báo cáo cấp trên theo yêu cầu. Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ Đảng viên, công nhân viên, lao động (CNVLĐ) tại đơn vị. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên toàn Đảng bộ đã tạo thành một khối đoàn kết cao. Cán bộ, Đảng viên gương mẫu trong các vị trí công tác, là hạt nhân trong các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đoàn thể, quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Theo báo cáo của Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019 cũng như chương trình toàn khóa (2015 – 2020).

Đ/c Cao Thành Đồng - UV BCH ĐB, Q.TGĐ SBIC cho ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy Công ty xác định còn tiếp tục khó khăn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nam Triệu trong giai đoạn mới, Đảng ủy công ty đã đưa ra những nội dung cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt: Ổn định sản xuất kinh doanh, giảm lỗ, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu và tiến tới có lãi, tích lũy và phát triển; Tập trung vào các lĩnh vực chính: Đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển; Đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân; Tiếp tục đẩy mạnh và hoành thành toàn diện tái cơ cấu đối với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu theo hướng dẫn của các Bộ ngành và Chính phủ; Tập trung sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tổ chức sản xuất, bố trí lao động phù hợp với tình hình hiện tại; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; Phát triển văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tinh thần;…
Hội nghị cũng đã công bố quyết định và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Công đoàn Công ty Nam Triệu.

“Năm 2019, Công ty Đóng tàu Nam Triệu đóng mới và hoàn thiện 03 tàu dầu 2.000 tấn cho Công ty Tân Nhật Minh, thi công hoán cải hoàn thiện và bàn giao 02 tàu 700 TEU thành tàu chở xăng dầu, thi ccoong tàu trọng tải 21.000 tấn cho Công ty CP CNTT Đông Bắc, thi công hàng chục lượt sửa chữa. Công ty cũng đã bố trí đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân 10.020.000 đồng/người/tháng, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động”

Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu cũng vừa tổ chức Hội nghị người lao động 2020, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.

Theo đó, năm 2019, Công ty Đóng tàu Nam Triệu đã tìm kiếm được nhiều việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như: thanh toán lương, tiền ốm đau, thai sản, chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động,… 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đều được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, đủ năng lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tương đối ổn định.

Năm 2019, Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các nội dung: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, phương hướng năm 2019; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ, Quy chế trả lương của Công ty; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện Thỏa ước lao động tập thể;…

Năm 2019, Công đoàn Công ty Đóng tàu Nam Triệu và Công đoàn Bưu điện Hải Phòng đã ký két Kế hoạch thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Điều này giúp hàng trăm đoàn viên, công nhân lao động được hưởng lợi. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã duy trì tốt bữa ăn ca cho người lao động.

Chủ tịch HĐTV SBIC Vũ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Trong Tháng Công nhân 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT-VS-PCCN) lần thứ ba năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Công đoàn Công ty đã có nhiều việc làm thiết thực như: Phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức tổng kết công tác bảo hộ lao động; Ký cam kết thực hiện công tác AT-VS-PCCN; Tổ chức huấn luyện AT-VS-PCCN cho toàn bộ cán bộ, công nhân lao động Công ty;…

Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ công, về giới và bình đẳng giới, thực hiện chính sách lao động nữ.

Năm 2019, tình hình lao động, tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) về cơ bản ổn định. Công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm thực hiện đã củng cố được niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn. Các hoạt động của Công đoàn được tăng cường xuống cơ sở. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn đi dần vào nề nếp.

Năm 2020, theo kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị của Công ty, chương trình công tác của Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Nam Triệu đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn phù hợp với tình hình hiện tại như: Thực hiện công tác tổng kết đánh giá, phân loại đoàn viên; Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên, CNVC-NLĐ để có những hoạt động tuyên truyền, vận động, giải thích thỏa đáng cho người lao động hiểu và thực hiện; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-NLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”;…

Tại hội nghị, Công đoàn Công ty cũng đã trao tặng giấy khen cho 21 tập thể và 48 cá nhân., Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất.

Chí Dân