Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội điểm có nhiều điểm sáng

Ngày 07/5, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo - Liên tục đổi mới, cải tiến hệ thống - Nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động”.

Toàn cảnh Đại hội

Đây là đại hội điểm và là đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầu tiên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC).

Đại hội đã thông qua các báo cáo: “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; “Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV”.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty đã thực hiện nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng, tái cơ cấu, cổ phần hóa, sản xuất kinh doanh,… đạt nhiều kết quả và là điểm sáng như: tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Chất lượng sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cấp ủy các cấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; Thực hiện xong việc tái cơ cấu lao động, tái cơ cấu sản xuất; Thực hiện nhiều biện pháp, đổi mới mô hình, hệ thống quản lý, quản trị điều hành sản xuất, có những chuyển biến tích cực; Thu nhập người lao động được đảm bảo, điều chỉnh hàng năm theo mặt bằng chung; Sản xuất kinh doanh đã có lãi, thu đủ bù chi;…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội bầu ra 13 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu ra 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV.

Đại hội thông qua Nghị quyết và giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV căn cứ Nghị quyết hoàn thiện, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong tháng 5/2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 4 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư, 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thăng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Vũ Hữu Chiến, Dương Đại Thạch tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2 025. Đồng chí Trần Quốc Chiến tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vũ Anh Tuấn tặng hoa Đại hội
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốcVũ Hữu Chiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty
Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Lương Khắc Hạnh báo cáo tham luận tại Đại hội

Công tác thi đua khen thưởng
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Chí Dân