Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đoàn Chủ tịch khóa VIII Liên hiệp Hội Việt Nam ra mắt

Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) tham dự Đại hội gồm có: KS. Hoàng Hùng – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội, Th.S Nguyễn Vũ Hải – Phó Chủ tịch Hội, PGS.TS Đỗ Quang Khải – Chủ tịch Liên chi Hội phía Bắc, Th.S Trần Xuân Dục – Phó Tổng Thư ký Hội, Phó Chủ tịch Liên chi Hội phía Nam (VISIA.S).

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong suốt 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN), tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

KS. Hoàng Hùng – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Đại hội (bên phải)

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII, đồng chí Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến là Tổng Thư ký.

Ra mắt Hội đồng Trung ương khóa 8 Liên hiệp Hội

Đại diện Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Th.S Nguyễn Vũ Hải - Phó Chủ tịch Hội được Đại hội bầu là ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII.

P.V