Đăng kiểm Việt Nam: Ngày càng hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả hơn

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ khẳng định: “Để có được những kết quả trong năm 2018, Cục ĐKVN đã tạo được sự đồng thuận trong hoạt động, đoàn kết trong toàn hệ thống, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, có trí tuệ. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo Cục cũng như của cả bộ máy tổ chức, ĐKVN đã ngày càng hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả hơn”.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Cục ĐKVN nêu rõ: Năm 2018, được sự quan tâm của Bộ GTVT và sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, công tác đăng kiểm đã có nhiều chuyển biến tích cực, được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận, có sự đổi mới rõ rệt về chất lượng. Cục đã xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm các lĩnh vực đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị GTVT...  Các văn bản thường xuyên được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý của nhà nước.

Cục đã thực hiện rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính (TTHC) hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Cục cũng đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử; tiếp tục duy trì và mở rộng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Công tác đăng kiểm ngày càng được cải tiến, TTHC thường xuyên được rà soát, cải cách theo hướng loại bỏ bớt, đơn giản hoá.

Hệ thống mạng lưới đăng kiểm các phương tiện thuỷ nội địa, tàu biển, đường sắt, phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường (BVMT) và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Mạng lưới đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục phát triển cả về số lượng và mở rộng địa bàn. Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn và xây dựng được đội ngũ cán bộ đăng kiểm có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu công tác đăng kiểm trên toàn quốc. Nhiều đăng kiểm viên có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài công nhận và uỷ quyền thực hiện đánh giá, kiểm tra phương tiện.

 

Cục đã xây dựng được hệ thống phần mềm quản lý, kiểm soát và thực hiện công tác đăng kiểm sử dụng trong toàn quốc, hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm tra, kiểm soát và phục vụ công tác quản lý nhà nước của các Bộ, Ngành....

Riêng về công tác đăng kiểm xe cơ giới, năm 2018 cả nước có 169 đơn vị, chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 340 dây chuyền kiểm định đã được nối mạng thiết bị. Cũng trong năm nay, Cục đã cấp 795 Giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong đó có 385 đăng kiểm viên xe cơ giới và 408 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. 

Tiếp tục phát huy truyền thống của ngành đăng kiểm và những thành tựu đã đạt được năm 2018, Cục ĐKVN quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 với những nhiệm vụ cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng văn bản QPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghiên cứu khoa học; công tác cải cách TTHC, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng CNTT; công tác thực hiện đề án; công tác đăng kiểm tàu thủy, công trình biển, phương tiện thủy nội địa; công tác đăng kiểm xe cơ giới; đăng kiểm phương tiện đường sắt; đăng kiểm sản phẩm công nghiệp; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường; tổ chức cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị này, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao nội dung báo cáo tổng kết của Cục ĐKVN. Báo cáo đã trình bày đầy đủ, chi tiết và sâu sát những kết quả đạt được trong năm 2018 cũng như nhận định được những tồn tại, khó khăn để đưa ra những nhiệm vụ, định hướng hoạt động trong năm 2019.

Thứ trưởng khẳng định, để đạt được những kết quả trong năm 2018, Cục ĐKVN đã tạo được sự đồng thuận trong hoạt động, sự đoàn kết từ trên xuống dưới; đồng thời Cục cũng có nguồn nhân lực với chất lượng cao, vừa có năng lực, vừa có trí tuệ. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo Cục cũng như của cả bộ máy tổ chức, Cục ĐKVN đã ngày càng hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả hơn.

Ngoài những nhiệm vụ đề ra trong báo cáo tổng kết, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị trong năm 2019, Cục cần tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn với chất lượng tốt nhất. Cục cũng cần phối kết hợp với các cơ quan chức năng về cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; tiếp tục nghiên cứu mô hình phát triển, có cơ chế để đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như củng cố lại nguồn nhân lực cho ngành đăng kiểm đặc biệt tại các địa phương từ đó góp nhần năng cao năng lực, chất lượng đăng kiểm.

Thứ trưởng đề nghị Cục cần rà soát, đánh giá lại nguồn nhân sự, có chiến lược, quy hoạch đào tạo lại nguồn nhân lực, có định hướng hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu... Với những nỗ lực của Cục ĐKVN trong năm 2018, Thứ trưởng mong muốn, phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Đăng kiểm bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, Cục Đăng kiểm tiếp tục có định hướng rõ ràng, rành mạch để đạt được những thành tựu cao hơn nữa.

                                                                           Nguyên Phong