Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Ngày 05 - 06/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội đến 21 điểm cầu tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.

Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Ngô Tùng Lâm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Cao Thành Đồng ủy viên Ban Thường vụ, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; ủy viên UBKT; thành viên HĐTV; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Phó chánh văn phòng phụ trách/Phó chánh văn phòng; Trưởng (Phó Trưởng ban phụ trách)/Phó Trưởng ban chuyên môn, Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Bí thư/Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Hội nghị được kết nối đến 21 điểm cầu tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, với hơn 800 cán bộ, đảng viên tham dự.

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Nam Triệu

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt nội dung về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Để hội nghị đạt được kết quả tốt, Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tổng công ty khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.
* Một số hình ảnh tại các điểm cầu thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Hạ Long
Điểm cầu Công ty Đóng tàu Sông Cấm
Điểm cầu Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
Điểm cầu Công ty Đóng tàu & Công nghiệp hàng hải Sài Gòn
Điểm cầu Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Hà
Điểm cầu Công ty Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa
Điểm cầu Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
Điểm cầu Công ty Đóng tàu Thịnh Long

 Ban Tuyên giáo - Đoàn thể SBIC