Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 23/6, Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Trí Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo của Đảng ủy trường do đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII đến nay, Đảng ủy trường đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra với những biện pháp, cách làm cụ thể, linh hoạt, phù hợp. Đạt được một số kết quả nổi bật như: 16/25 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn, đáng ghi nhận là chỉ tiêu về tuyển sinh sau đại học vượt 77,5%, chỉ tiêu tuyển sinh đại học vượt 42,6%, chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp bộ và thành phố vượt 95,5% với 60 bài báo khoa học/năm được công bố quốc tế, 30 bài công bố trong danh mục SPI/Scopus.

PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện cụ thể: từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên với 35,2% có trình độ tiến sĩ, kết nạp đảng viên bình quân 113 đảng viên mới/năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94% - 97%/năm, hoàn thành vượt mức và trước thời gian chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được đặc biệt chú trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua xây dựng năm nội dung then chốt: “Phát huy tiềm năng trí tuệ - Không ngừng đổi mới sáng tạo - Nâng cao trách nhiệm công vụ - Nâng tầm giá trị nhân văn - Khẳng định thương hiệu”. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động và học viên, sinh viên của nhà trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời lắng nghe, đối thoại, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Một số tham luận cùng các câu hỏi trực tiếp tại Hội nghị

Đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề nghị Đảng ủy trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung vào một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, khả thi để thực hiện mục tiêu xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ cần làm ngay và nội dung tầm nhìn dài hạn, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và ban, sở ngành thành phố, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác kết nạp đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức các diễn đàn, sân chơi bổ ích để tập hợp, giáo dục, định hướng và bồi dưỡng kỹ năng sống cho sinh viên.

Trung Kiên