Đồ Sơn đầu thế kỷ 20

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m, nay thuộc TP. Hải Phòng.

Thời Pháp thuộc, Đồ Sơn đã là vùng du lịch, khi Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer sang Việt Nam năm 1897, quy hoạch Đồ Sơn và nhiều vùng bờ biển, vùng núi thành khu du lịch, nghỉ mát dành cho quan chức bộ máy thuộc địa.

Đồ Sơn có nhiều lễ hội và nổi tiếng là Hội chọi trâu.

Dưới đây  là một số hình ảnh về đời sống, lễ hội ở Đồ Sơn, khoảng từ 1920 đến 1928.

Li Học sưu tầm