Đoàn TNCS Hồ Chí Minh SBIC: Tháng Thanh niên với những công trình mang màu áo xanh

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Ban Thường vụ (BTV) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ SBIC xung kích, sáng tạo đẩy mạnh hoạt động SXKD vì sự ổn định, phát triển của Tổng công ty CNTT”.

Đây là chương trình nhằm thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐTNK-PTTN ngày 06/01/2020 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020); Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ SBIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ SBIC đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh Tổng công ty về phòng chống dịch bệnh. Hoạt động Đoàn tập trung thực hiện “hai nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Song song với việc tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc cách phòng và chống dịch bệnh, tuổi trẻ SBIC đẩy mạnh phong trào đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phát động phong trào “Sáng tạo trẻ” với mục tiêu “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng”. Qua đó thúc đẩy tinh thần xung kích, tình nguyện và sức sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Với những nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ SBIC, trong tháng 3 - Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên SBIC đã hoàn thành và được công nhận 04 công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương, 05 Công trình cấp Tổng công ty, mạnh dạn đăng ký thực hiện 01 công trình thanh niên cấp Trung ương Đoàn và nhiều ý tưởng sáng tạo.

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp chính quyền; tiếp nối truyền thống của Đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã biết vận dụng sáng tạo, thi đua, học tập, công tác, lao động, sản xuất với tinh thần “Xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo”, thể hiện ý chí và khát vọng thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong năm.
 

Công trình Chế tạo Tháp 29M sử dụng ngoài cảng do Đoàn Thanh niên Hyundai Vinashin đảm nhận
                    
 

Công trình thanh niên cấp Tổng công ty của tuổi trẻ Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) SBIC đã gửi thư tới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Tổng công ty. Đồng chí Vũ Anh Tuấn đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp bộ Đoàn và hơn 1.300 đoàn viên thanh niên trong toàn Tổng công ty trong thời gian qua. Đồng chí Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ SBIC hôm nay luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo; Tinh thần tự nguyện, dám nghĩ, dám làm, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thư, đồng chí Vũ Anh Tuấn tin tưởng rằng trong thời gian tới, các đoàn viên thanh niên SBIC sẽ phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐTV và Ban Lãnh đạo Tổng công ty sẽ luôn quan tâm, dõi theo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đồng chí phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.
 


Lãnh đạo SBIC tặng hoa chúc mừng

Chủ tịch CĐ CNTT VN tặng hoa chúc mừng
Công đoàn CNTT tặng hoa chúc mừng

Ngọc Chi – Bí thư Đoàn SBIC