Đồng chí Vũ Kim Bảng nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 03/3, tại Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  Đồng chí Vũ Kim Bảng – Đảng viên Chi bộ văn phòng Hội Khoa học kĩ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đợt trao này, có 29 đồng chí Đảng viên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Vì đồng chí Vũ Kim Bảng đang có chuyến công tác dài ngày ở Miền Nam, không kịp về nhận, KS. Hoàng Hùng – Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VISIA đã lên nhận thay và đáp từ Ban Tổ chức.

Đồng chí Vũ Kim Bảng sinh năm 1948, kết nạp Đảng năm 1978, từng giữ nhiều trọng trách quản lý và trọng trách công tác Đảng khi còn công tác. Năm nay, mặc dù đã qua tuổi “thất thập” nhưng đồng chí Vũ Kim Bảng vẫn tích cực tham gia công tác Đảng của VISIA và tham gia quản lí một đơn vị cơ khí sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

KS. Hoàng Hùng (Thứ 2 từ phải sang) – Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VISIA lên nhận thay
và đáp từ Ban Tổ chức

Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo Tổng kết của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã có đánh giá chung về hoạt động của các Chi bộ trực thuộc Liên hiệp Hội. Trong đó, phần đánh giá về Chi bộ Hội Khoa học kĩ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam như sau: “Chi bộ Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thường xuyên thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08 – QĐ/TW của BAN Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch của Đảng ủy khối, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề đã vận động “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm theo nghị quyết Đảng. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, chống tư tưởng suy thoái tự diễn biến, nắm tình hình tư tưởng của đảng viên để kịp thời có biện pháp uốn nắn. Xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ phóng viên, cộng tác viên Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam của Hội, đề cao công tác về dư luận xã hội theo tinh thần các Chỉ thị của Đảng”.

                                                                                                           Nguyên Phong