IMO thông qua nghị quyết về ưu tiên thuyền viên trong các chương trình tiêm chủng COVID-19 của các quốc gia

Trong nghị quyết vừa mới được thông qua, Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã công nhận công việc đặc biệt và thiết yếu của thuyền viên đối với ngành hàng hải quốc tế và đối với cả thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ưu tiên thuyền viên được tiếp cận với vắc-xin Covid-19.

Tại khóa họp thứ 103 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 5 đến 14/5/2021, MSC đã thông qua nghị quyết về “Hành động khuyến nghị để ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho thuyền viên”. Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên của IMO và các cơ quan chức năng thuộc quốc gia ưu tiên cho các thuyền viên của mình, đến mức có thể được, trong các chương trình tiêm chủng Covid-19 quốc gia, với lưu ý đến lộ trình do Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra. Việc xem xét một cách hợp để mở rộng vắc-xin Covid-19 cho các thuyền viên thuộc các quốc tịch khác cũng được khuyến nghị trong nghị quyết, có tính đến nguồn cung cấp vắc-xin của quốc gia.

Các quốc gia thành viên cũng được khuyến nghị xem xét việc miễn trừ cho thuyền viên khỏi bất kỳ chính sách quốc gia nào yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng Covid-19 như là điều kiện để nhập cảnh, với lưu ý thuyền viên cần được công nhận là “Người lao động chủ chốt”, vì họ thường xuyên đi lại qua biên giới.

Các quốc gia thành viên IMO cũng thiết lập các kế hoạch thích hợp, nếu khả thi, để cung cấp cơ sở hạ tầng và phương tiện cần thiết nhằm mục đích hỗ trợ việc tiêm chủng Covid-19 cho thuyền viên. Do thời gian tàu cập cảng có hạn, nên sử dụng vắc xin Covid-19 liều đơn cho thuyền viên.

Nghị quyết thừa nhận sự cần thiết phải bảo vệ thuyền viên thông qua tiêm chủng càng sớm càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển an toàn qua biên giới, đồng thời cũng lưu ý khả năng tiếp cận vắc xin Covid-19 rất hạn chế và không đồng đều trên khắp thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các quốc gia.

Nghị quyết đề nghị các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, các công ty vận tải biển và các bên liên quan khác thông báo cho các thuyền viên về sự an toàn và những lợi ích có thể có của việc tiêm phòng Covid-19, với lưu ý việc tiêm phòng là quyết định được đưa ra trên cơ sở cá nhân.​

V.R