Nhà máy Z173 làm tốt công tác dân vận, giữ vững tình đoàn kết quân dân

Nhà máy Z173 (Công ty Đóng tàu Hồng Hà) là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Với nhiệm vụ chính trị được giao là đóng mới, sửa chữa tàu quân sự phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; tham gia đóng tàu phục vụ các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ đóng tàu, sản xuất các cấu kiện kim loại,.... Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy luôn thực hiện tốt công tác dân vận, tạo được lòng tin đối với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thắm tình đoàn kết quân dân.
Đoàn cán bộ Nhà máy dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị
Những năm qua, do xác định công tác dân vận là yếu tố quan trọng để Nhà máy phát triển bền vững, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, hướng dẫn của trên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; phát huy tinh thần chủ động, tích cực thi đua thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào trong toàn đơn vị và địa bàn đóng quân. Trong đó, Đảng ủy đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Quá trình thực hiện, cơ quan chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về công tác dân vận; xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện; chỉ đạo các tổ chức quần chúng cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị, hướng phong trào tập trung vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương phát động; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận huyện ủy An Dương; phối hợp với các đơn vị trong Cụm an toàn 939, Đoàn An ninh 4, công an địa phương tăng cường công tác nắm tình hình đơn vị và địa bàn. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh, không để xảy ra hoặc trở thành điểm nóng trên địa bàn và không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng và các tổ chức quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động, đoàn viên, hội viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng  “Đơn vị dân vận tốt”. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của Trung ương và địa phương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Nhà máy đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước và Quân đội, cung cấp những thông tin chính thống, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá gây mất ổn định trên địa bàn. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đại tá Trần Thế Sơn - Chủ tịch Công ty và Trung tá Bùi Tuấn Hưng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao kinh phí ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ

Triển khai và thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Đảng ủy, lãnh đạo nhà máy đã ban hành các nhóm nội dung cụ thể để thực hiện gồm: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở địa phương; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tham gia thực hiện công tác giáo dục, y tế tạo việc làm cho nhân dân, bảo vệ môi trường địa phương; tham gia xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; phối hợp, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo “bản lề” để tập thể cán bộ, quân nhân, công nhân viên nhà máy triển khai các hoạt động dân vận đạt hiệu quả.

Đại tá Trần Thế Sơn - Bí thư Đảng ủy trao quà cho gia đình đồng chí Nguyễn Thị Ngát - Công nhân Tổ Sơn 2, Phân xưởng Mộc sơn

Tổ chức kết nghĩa, giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày truyền thống của Quân đội, của đơn vị, địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh. Nhờ kết hợp chặt chẽ các phong trào với thực hiện chính sách xã hội đã tạo sức lan tỏa, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Trung tá Phạm Văn Tuấn - Giám đốc và Đại tá Trần Thế Sơn - Chủ tịch Công ty trao tiền hỗ trợ xây
dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Nam Định

Nhà máy đã làm tốt công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội, việc làm, thu nhập của đa số các doanh nghiệp trong cả nước nói chung, các doanh nghiệp Quân đội nói riêng. Tuy nhiên đối với Nhà máy ngoài việc đóng góp, hưởng ứng xây dựng các quỹ do cấp trên phát động theo ngành dọc, nhà máy đã phát động cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương; đóng góp quỹ từ thiện và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt trong năm Nhà máy đã trích kinh phí ủng hộ, hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc diện chính sách hay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; các cháu trẻ mồ côi, các cháu bị bệnh hiểm nghèo là cán bộ, công nhân viên, người lao động; thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, trích kinh phí tặng xây tặng nhà tình nghĩa tại tỉnh Nam Định. Công đoàn cơ sở trích kinh phí hỗ trợ sửa chữa 01 nhà "Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội" với trị giá hơn 60 triệu đồng, vận động cán bộ đoàn viên quyên góp ủng hộ người lao động bị tai nạn rủi ro và thiên tai bão lũ của các tình miền trung với số tiền gần 220 triệu đồng,…

Nhà máy chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư”. Bằng các chủ trương, giải pháp, biện pháp và việc làm cụ thể, công tác dân vận của Nhà máy Z173 nhiều năm qua đạt được kết quả tích cực, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững tình đoàn kết quân dân.
 
Nguyễn Văn Tới