Ra mắt Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy phía Nam

Ngày 06/09/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy phía Nam.         

Trong những năm qua thị trường đóng tàu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự lãnh đạo của Hội cũng như nỗ lực vươn lên của các hội viên, ngành công nghiệp tàu thủy đã từng bước vượt qua khó khăn, vướng mắc. Để hỗ trợ và đưa ngành công nghiệp tàu thủy phát triển hơn nữa, cũng như được sự đồng ý của các lãnh đạo Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy phía Nam đã chính thức được thành lập.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao một số hoạt động bước đầu của cán bộ, hội viên Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy phía Nam như: tích cực vận động, kết nạp hội viên mới; chủ động quan hệ, kết nối với các địa phương, các doanh nghiệp để gắn hoạt động của Liên chi hội với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy và hàng hải ở  phía nam. Ông Hoàng Hùng nhấn mạnh: Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt có vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy để phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy ở Việt Nam đi lên công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, ông Hoàng Hùng chúc các cán bộ, hội viên Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy phía Nam tích cực hoạt động , gắn bó hơn nữa với phong trào của địa phương, kết nạp thêm nhiều hội viên, chấp hành Điều lệ, Quy chế của Hội, từng bước đưa hoạt động của Liên chi hội đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt các hội viên, kĩ sư Trịnh Đức Chinh, Chủ tịch lâm thời Liên chi hội phía Nam cam kết sẽ ra sức hoạt động, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hiệp hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đông Nghi