Sài Gòn Shipmarin: Sửa chữa vẫn là thế mạnh

 

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019, phướng hướng năm 2020 và hội nghị người lao động 2020. Theo đó, Saigon Shiomarin đã, đang từng bước tinh giản bộ máy, đảm bảo việc làm, cơ cấu lại sản phẩm theo hướng tìm kiếm những mẫu mã thị trường có nhu cầu và đạt được những kết quả khả quan trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn.

 


Năm 2019, Saigon Shipmarin đã thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
(SXKD) về doanh thu, sản lượng, tiền lương, chế độ chính sách, nộp Ngân sách Nhà nước. Công ty đã duy trì được sản xuất liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Trả lương và các chế độ chính sách khác đúng theo quy định và đảm bảo việc làm cũng như thu nhập của người lao động. Công ty duy trì việc hạch toán chi phí và xem xét kết quả sản xuất kinh doanh theo từng sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh cho từng sản phẩm đều có lãi. Công ty cũng đã không ngừng phấn đấu tìm kiếm các sản phẩm đóng mới và sửa chữa để luôn đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cũng như thu nhập của người lao động, trả lương và các chế độ chính sách khác đúng theo quy định.

Năm 2019, Saigon Shipmarin tập trung đóng mới cho dòng sản phẩm tàu khách, tàu hoán cải, tàu container, tàu hàng, phà chở hàng Campuchia,… và đã bàn giao 10 sản phẩm. Khi đơn hàng đóng mới không có nhiều, lĩnh vực sửa chữa tàu vẫn là thế mạnh của Công ty trong giai đoạn khó khăn này. Công ty nhận sửa chữa gần 80 lượt tàu, doanh thu sửa chữa trong năm 2019, đạt 150 tỷ đồng, bằng 161,5% so với kế hoạch được giao.

Sau khi triển khai thực hiện tái cơ cấu, Saigon Shipmarin đã đạt được những kết quả ban đầu khá khả quan như việc tái cơ cấu lao động, sắp xếp lại phòng, ban, tiết giảm được các chi phí,... Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp, mua bán vật tư, nhiên liệu, tăng năng suất lao động; Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý,… Công ty cũng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động SXKD, đơn hàng đóng mới và sửa chữa tàu biển phải có lãi, bằng mọi cách giữ lao động có tay nghề.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-CNT ngày 21/06/2019 về việc giao kế hoạch năm 2019 cho 8 đơn vị giữ lại theo mô hình Tổng công ty và Chỉ thị số 807/CT-CNT ngày 03/07/2019 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) về tăng cường công tác lãnh đạo hoàn thành kế hoạch SXKD, công tác tái cơ cấu năm 2019, Saigon Shipmarin đã tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng đảm bảo kế hoạch năm 2019 và gối đầu sang năm 2020.

Kết quả đạt được là sự cố gắng, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV-NLĐ của Công ty trong điều kiện thị trường khó khăn như hiện nay.

Năm 2019, Theo QĐ số 278/QĐ-CNT ngày 21/06/2019 của SBIC về giao kế hoạch năm 2019, Công ty dự kiến thực hiện đóng mới 08 sản phẩm gồm các dòng: Tàu khách, phà chở hàng, tàu container, tàu hoán cải...; Bàn giao: 06 chiếc,… Trên thực tế, Saigon Shipmarin triển khai thi công: 15 sản phẩm, bàn giao: 10 sản phẩm.

Về các sản phẩm sửa chữa, năm 2019, Saigon Shipmarin triển khai thi công sửa chữa 79/55 tàu các loại, liên tục trên 02 Ụ/dock tại văn phòng Công ty và Phân xưởng Bình triệu. Với kết quả đó, Saigon Shipmarin đã thực hiện vượt kế hoạch về doanh thu sửa chữa tàu. Các sản phẩm sửa chữa đã được thực hiện đảm bảo kế hoạch, chất lượng, tiến độ.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, mặc dù được xác định là năm khó khăn đối với ngành đóng tàu nhưng với quyết tâm cao, Saigon Shipmarin đặt chỉ tiêu sẽ đóng mới 09 sản phẩm, sửa chữa 65 sản phẩm, phấn đấu thu nhập trung bình của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/tháng.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Chủ tịch Saigon Shipmarin Lê Hồng Quang điều hành Hội nghị

TGĐ Saigon Shipmarin Đỗ Văn Khoa trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD

Công tác thi đua khen thưởng

                                                                                             PV