Saigon Shipmarrin: Định hướng đúng

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài gòn (Công ty Saigon Shipmarin) vẫn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, giúp đơn vị định hướng đúng được chủ trương, đường lối, đưa đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu tại Công ty

Năm 2023,  Công ty đã tự chủ động trong công tác xúc tiến thị trường, tìm kiếm được nhiều khách hàng trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty hàng năm. Công ty đã nỗ lực, quyết tâm đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp để đạt được kết quả về thị trường, tổ chức nhân sự, quản trị tài chính, tiến độ thi công các sản phẩm đóng mới, sửa chữa, công tác phục vụ và hỗ trợ sản xuất, đảm bảo thu nhập và việc làm thường xuyên cho người lao động Công ty.

Trong đó, năm 2023, Công ty thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số tàu bàn giao, sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và năng suất lao động, có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Chỉ tiêu tổng lợi nhuận giảm lỗ so với kế hoạch xây dựng. Doanh thu đóng mới thực hiện năm 2023 đạt 105% so với kế hoạch được giao. Công tác sửa chữa công ty vẫn phát huy duy trì được thế mạnh vượt kế hoạch công ty giao, đạt 143% so với kế hoạch được giao

Tàu được sửa chữa hoàn thiện trên ụ nổi của Công ty

Một số chỉ tiêu SXKD

Số tàu bàn giao:  25/21 sản phẩm so với kế hoạch

Giá trị sản xuất:  474.495 triệu đồng/ 423.910 triệu đồng, bằng 112% so kế hoạch Doanh thu và thu nhập khác: 338.873 triệu đồng/ 273.408 triệu đồng, bằng 124% so kế hoạch

Thu nhập bình quân: 10.920.000 đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch


Tàu Phước Long chuẩn bị hạ thuỷ

Vận tải hàng hải đang dần phục hồi, có khả năng tăng trưởng và dần ổn định thời gian sắp tới. Tuy nhiên, ngành đóng và sửa chữa tàu vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn về giá cước vận tải liên tục biến động. Mặt khác, nguồn vật tư, thiết bị, máy móc,... phải nhập khẩu rất nhiều, đa phần chỉ làm công đoạn gia công, lắp đặt nên doanh thu chưa cao. Do đó, Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức để đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống của người lao động trong năm 2024.

. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Tổng kết năm 2022 và Nhiệm vụ năm 2023
Lãnh đạo Công đoàn TCT, lãnh đạo Công ty tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn khoá 2023 - 2028

Căn cứ tình hình thị trường, dự báo biến động ngành vận tải hàng hải và biến động cước vận tải trong và ngoài nước. Công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu sản xuất năm 2024 như: Trong hoạt động đóng mới: Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên các dòng sản phẩm đóng mới dở dang chuyển sang từ năm 2023 và các sản phẩm dự kiến xúc tiến thực hiện trong năm 2024. Dự kiến tình hình đóng mới năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2023, vì vậy công ty xây dựng kế hoạch doanh thu đóng mới năm 2024 sẽ giảm so với kế hoạch năm 2023; Hoạt động sửa chữa: Công ty xây dựng theo kế hoạch doanh thu sửa chữa hàng năm dựa trên công suất thực tế khai thác 02 Dock và cầu cảng Công ty. Năm 2024, kế hoạch sửa chữa các tàu tương đối khả quan hơn do các chủ tàu truyền thống có nhiều tàu đến kỳ lên dock theo quy định của Đăng kiểm. Vì vậy, dự kiến kế hoạch doanh thu sửa chữa năm 2024 sẽ tăng so với kế hoạch năm 2023.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
 Họp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hoạt động văn hoá, thể thao

Dự  kiến 2024:

Sản phẩm đóng tàu: Công ty dự kiến thi công các dòng tàu như tàu hàng nhỏ theo năng lực đường triền hạ thủy, tàu khách chạy sông, phà khách, tàu container chạy sông, tàu chở bùn, bus sông, pontoon cẩu, tàu nhôm,...

+ Thi công: 11 chiếc

+ Bàn giao: 10 chiếc

Sản phẩm sửa chữa: Công ty tiếp tục xúc tiến sửa chữa hầu hết các dòng tàu có mặt trên thị trường với các Chủ tàu lớn truyền thống trong nước và tiềm kiếm thêm nguồn khách hàng mới.

+ Thi công: 55 lượt/chiếc

+ Bàn giao: 55 lượt/chiếc

Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/ người/ tháng, bằng 100,7% so với kế hoạch năm 2023

Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, trong năm 2024, Công ty Saigon Shipmarrin tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh, tiếp thị tìm kiếm đơn hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và đảm bảo việc làm liên tục cho CBCNV Công ty, đảm bảo ký các hợp đồng đóng mới, sửa chữa đủ và vượt kế hoạch năm 2024.

Trong công tác triển khai thi công, sản xuất: Tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị và tổ chức thi công; Kiểm soát chi phí hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu để đảm bảo thi công sản phẩm đạt tiến độ, chất lượng; Duy trì thường xuyên công tác quản lý và lập kế hoạch sát với thực tế, đôn đốc các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. Đẩy mạnh sản xuất đáp ứng được kế hoạch công ty; Đảm bảo tổ chức sản xuất với chi phí sản xuất hợp lý. Lập phương án thi công, chuẩn bị sản xuất cho từng sản phẩm cụ thể; Thường xuyên kiểm tra, tăng cường giám sát công tác an toàn, môi trường, sức khỏe, phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, Công ty Saigon Shipmarrin sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến sáng chế trong công ty. Nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào việc điều hành và quản trị SXKD; Đảm bảo kiểm soát chất lượng, tiến độ các sản phẩm đóng mới và sửa chữa theo kế hoạch sản xuất.

Với việc nắm bắt, hiểu rõ thị trường, sự lãnh đạo sát sao từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty Saigon Shipmarrin đã có những định hướng đúng đắn để đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao và đề ra, tạo tiền đề cho một năm 2024 luôn đi đúng hướng. thuận lợi phát triển.

Nguyên Ngọc