SBIC bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc

Ngày 20/02/2020, tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Chủ tịch HĐTV SBIC Vũ Anh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) SBIC.


Theo quyết định bổ nhiệm, 03 PTGĐ bao gồm:  Ông Trần Mạnh Hà - Nguyên Phó Chánh Văn phòng  SBIC, Chủ tịch Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân; Bà Phạm Thị Mai Hiên - Nguyên TGĐ Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy; Ông Nguyễn Tiến Đạt - Nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng.

Nhận nhiệm vụ tại buổi trao quyết định, 03 PTGĐ mới đã hứa sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc góp sức đưa SBIC vượt qua khó khăn, đứng vững và phát triển.

PV