SBIC: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Thừa Thiên – Huế.

Báo cáo tại buổi Tổng kết, Q.Tổng Giám đốc SBIC Cao Thành Đồng cho biết, năm 2019 vẫn là một năm tiếp tục khó khăn đối với ngành hàng hải, các hãng tàu vận tải biển trong nước và khu vực vẫn trong tình trạng dư thừa trọng tải, dẫn đến cạnh tranh về giá cước vận tải, tăng sức ép giảm giá cước dịch vụ, thị trường đóng tàu, vận tải biển nhìn chung vẫn chưa có tín hiệu hồi phục rõ rệt cả thị trường quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, Tổng công ty đã chỉ đạo và cùng với các đơn vị thành viên nỗ lực cố gắng về mọi mặt hoạt động, trong đó về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã đạt được kết quả các chỉ tiêu chính như sau: các chỉ tiêu chính của toàn Tổng công ty như: Số tàu bàn giao, giá trị doanh thu, Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Lợi nhuận trước thuế đều hoàn hoàn kế hoạch đề ra, lỗ đã giảm so với kế hoạch.

Năm 2019 toàn Tổng công ty bàn giao 69/68 sản phẩm, tăng 01 sản phẩm so với kế hoạch; Giá trị sản xuất đạt: 2.945,6 tỷ đồng. Trong đó đóng tàu đạt 1.979,3 tỷ đồng; sửa chữa đạt 574,7 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch; Công nghiệp phụ trợ đạt 139,4 tỷ đồng; Hoạt động thương mại, cảng biển, kinh doanh dịch vụ đạt 252,2 tỷ đồng, bằng 152,9% kế hoạch. Doanh thu và thu nhập khác đạt: 2.498 tỷ đồng, bằng 101,1 % kế hoạch năm 2019. Tăng 28,3 tỷ đồng so với kế hoạch.

Tổng số lao động toàn Tổng công ty năm 2019 là 9.731 người (giảm 1.581 người so với năm 2018). Trong đó: số lao động có việc làm là 9.256 người; Thu nhập bình quân người lao động năm 2019 của toàn Tổng công ty là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng số lao động của các đơn vị giao kế hoạch năm 2019 là: 5.335 người/5.792 người, giảm 457 người so với kế hoạch. Thu nhập bình quân là: 8,82 triệu đồng/người/tháng, so với kế hoạch năm 2019 là: 8,19 triệu đồng/người/tháng.

Về 8 đơn vị giữ lại sau tái cơ cấu, còn tổng số lao động của 8 đơn vị năm 2019 là: 3.876 người/4.092 người theo kế hoạch năm 2019, giảm 216 người so với kế hoạch; Thu nhập bình quân dự kiến là 9,0 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch năm 2019 là 8,45 triệu đồng/người/thángtrong năm 2019 cũng đã bàn giao là 58/56 sản phẩm, tăng 02 sản phẩm so với kế hoạch.
 

 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Công ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của SBIC trong điều kiện SBIC còn đặc biệt khó khăn kéo dài để đạt được nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng cho rằng năm 2020 là năm bản lề quan trọng của cả đất nước, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, một năm có rất nhiều dịp kỷ niệm lớn. Do đó Thứ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các cấp của SBIC chỉ đạo toàn diện hoạt động, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, Thứ trưởng yêu cầu Đảng uỷ SBIC chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội theo đúng các tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương.

“Phải coi đây là hoạt động quan trọng nhất, xuyên suốt cả năm 2020. Trong đó có công tác nhân sự, chuẩn bị nhân sự tốt nhất; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tập huấn thực hiện nghiêm mọi Nghị quyết của Đảng; gắn liền công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc với các hoạt động sản xuất kinh doanh, giáo dục chính trị cho cán bộ, người lao động; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ,...", Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ rõ.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Đảng ủy Tổng công ty (TCT), đảng uỷ các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết của Đảng, có kiện toàn các tổ chức Đảng, các chức vụ lãnh đạo, chính quyền, làm sao có bộ máy tốt nhất đủ vận hành tốt nhất SBIC.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cũng ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết chính sách cho người lao động để giữ được mức lương tương đối cao so với mặt bằng của khu vực miền Bắc và Ngành GTVT.

Thứ trưởng cũng đánh giá trong năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn với SBIC, đặc biệt là 8 đơn vị được giữ lại sau tái cơ cấu. Thứ trưởng cũng lưu lý các đơn vị có điều kiện tốt, đã có lãi nhưng công tác quản trị sản xuất, doanh nghiệp cũng cần được lưu tâm hơn nữa để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, phát triển bền vững.

Năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ đạo SBIC phải bám sát nhiệm vụ tái cơ cấu theo nội dung mới của Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng, phê duyệt và sớm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT và từng đơn vị; Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp; rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật, nhất là chi phí gián tiếp cũng như cán bộ gián tiếp,…

Công tác thi đua khen thưởng

Năm 2020 toàn Tổng công ty sẽ triển khai thi công 94 sản phẩm với giá trị doanh thu dự kiến là 1.453,7 tỷ đồng. Cụ thể: Sản phẩm đã có hợp đồng và đủ điều kiện triển khai thi công 48 sản phẩm với giá trị doanh thu dự kiến là 866,3 tỷ đồng; Sản phẩm phải xúc tiến thương mại là 46 sản phẩm với giá trị doanh thu dự kiến là 574,8 tỷ đồng; Tổng số sản phẩm dự kiến bàn giao năm 2020 là: 73 sản phẩm, tăng 2 sản phẩm so với ước thực hiện năm 2019. Giá trị sản xuất dự kiến năm 2020: 2.910,8 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch 2019 và bằng 98,8% so với ước thực hiện năm 2019.

Trong đó, đóng tàu dự kiến: 2.062,7 tỷ đồng; sửa chữa dự kiến: 520,4 tỷ đồng; Công nghiệp phụ trợ dự kiến 118,5 tỷ đồng; Hoạt động thương mai, cảng biển, kinh doanh dịch vụ.,.. dự kiến: 209,2 tỷ đồng,…

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo TCT cũng đã và đang thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, tài chính và lao động theo đúng chủ trương, tiến độ của Chính phủ chỉ đạo.

Hội nghi cũng đã có nhiều tham luận của các đơn vị thành viên về nhiều vấn đề như: Công tác đàm phán các hợp đồng đóng tàu xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long; Thông tin và cơ hội của thị trường đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu cũ (Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng); Công tác quản lý đầu tư và hiệu quả khai thác cảng (Công ty CP Cảng Chân Mây);…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được trao Cờ, Bằng khen vì những thành tích đóng góp trong năm 2019.

Chí Dân