SBIC khai xuân Canh Tý: Năm mới, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 30/01/2020 (mùng 06 tháng 01 âm lịch), trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Canh Tý, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân, chúc tết toàn bộ các cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ).

Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Tuấn chúc Tết CBCNV-NLĐ SBIC

Phát biểu tại buổi khai xuân, Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Tuấn đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể CBCNV-NLĐ SBIC. Bên cạnh đó, Chủ tịch Vũ Anh Tuấn đã biểu dương, khen ngợi khi SBIC đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2019, đồng thời nhấn mạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD 2020.

Năm 2019 toàn Tổng công ty bàn giao 69/68 sản phẩm, tăng 01 sản phẩm so với kế hoạch; Giá trị sản xuất đạt: 2.945,6 tỷ đồng. Trong đó đóng tàu đạt 1.979,3 tỷ đồng; sửa chữa đạt 574,7 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch; Công nghiệp phụ trợ đạt 139,4 tỷ đồng; Hoạt động thương mại, cảng biển, kinh doanh dịch vụ đạt 252,2 tỷ đồng, bằng 152,9% kế hoạch. Doanh thu và thu nhập khác đạt: 2.498 tỷ đồng, bằng 101,1 % kế hoạch năm 2019. Tăng 28,3 tỷ đồng so với kế hoạch.
“Năm 2020, SBIC phải bám sát nhiệm vụ tái cơ cấu theo nội dung mới của Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng, phê duyệt và sớm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT và từng đơn vị; Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp; rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật, nhất là chi phí gián tiếp cũng như cán bộ gián tiếp,…” – Ông Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

PV