SBIC khai xuân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra

Ngày 11/2/2019, trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân, chúc tết toàn bộ các CBCNV-NLĐ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Q.TGĐ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Cao Thành Đồng đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể CBCNV-NLĐ SBIC, đồng thời nhấn mạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD 2019.

Năm 2018, công ty Mẹ và các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng đã đạt được những kết quả nhất định. Giá trị sản xuất đạt hơn 3.674 tỉ đồng, trong đó đóng tàu đạt 2.869 tỉ đồng; sửa chữa đạt 472 tỉ đồng và công nghiệp phụ trợ đạt 136 tỉ đồng. Hoạt động thương mại, cảng biển, kinh doanh dịch vụ đạt hơn 197 tỉ đồng. Doanh thu và thu nhập khác của toàn Tổng công ty đạt hơn 2.887 tỉ đồng.

Năm 2019, SBIC vẫn còn vướng những khó khăn về việc phát hành bảo lãnh, nguồn vốn ngân sách hạn chế do việc thắt chặt chi tiêu công, nhu cầu sửa chữa không có nhiều biến động tăng, việc tái cơ cấu, thủ tục phá sản, thu hồi nợ… nhưng SBIC vẫn sẽ nỗ lực để vượt qua những rào cản này để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra.

Sau buổi gặp mặt, đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã xuống Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long – 1 thành viên của SBIC để chúc tết CBCNV-NLĐ.

Cùng ngày, tại các đơn vị thành viên của SBIC: Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn cũng đã tổ chức gặp mặt đầu xuân, cổ vũ tinh thần khai xuân mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra.

Chí Dân