SBIC phát động hưởng ứng Tháng công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Ngày 10/5, tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân – Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tháng công nhân – tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến hết 31/5/2019 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công đoàn với người sử dụng lao động (NSD LĐ) để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt luật và các quy định ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống và môi trường làm việc cho người lao động (NLĐ), xây dựng quan hệ lao động hải hoài, ổn định, tiến bộ, góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Ngô Tùng Lâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu lại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – ông Ngô Tùng Lâm cho biết: Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động phức tạp do vậy nên hoạt động sản xuất kinh doanh của SBIC còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) vẫn được các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ quan tâm đúng mức, đặc biệt tại các đơn vị thi công những sản phẩm trọng điểm.

Ông Ngô Tùng Lâm cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thành viên trên cơ sở kế hoạch ATVSLĐ đã được xây dựng cần có biện pháp để triển khai có hiệu quả theo 5 nội dung của công tác ATVSLĐ; thực hiện tốt 05 nội dung này chính là hành động thiết thực hưởng ứng có hiệu quả của Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Năm 2018: Số người được huấn luyện về ATVSLĐ tại SBIC: 4991CBCNV.

Trong đó: Nhóm 1: 540 người; Nhóm 2: 81 người; Nhóm 3: 2487 người; Nhóm 4: 1406 người; Nhóm 5: 19 người; Nhóm 6: 458 người.

Số lao động được khám sức khỏe định kỳ: 9204 CBCNV.

Đại diện cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long – đơn vị đăng cai lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của SBIC đã có những chia sẻ về công tác ATVSLĐ tại Công ty, đưa ra được nhiều biện pháp phóng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với phương châm “Suy nghĩ và làm việc An toàn để bảo vệ chính mình và đồng nghiệp”.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các đơn vị của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã trình bày một số tham luận để nâng cao công tác ATVSLĐ - PCCN và ký cam kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong năm 2019.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cũng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2018. Bên cạnh đó, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy cũng có những suất quà hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi lễ, Công ty Đóng tàu Hạ Long cũng đã thực hiện diễn tập phòng chống cháy nổ, cấp cứu khi xảy ra hỏa hoạn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động:

Ông Lê Mạnh Trường – Thành viên HĐTV SBIC trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Trần Bá Thành – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy trao quà hỗ trợ cho đại diện các đơn vị

Ông Vũ Minh Phú – Phó ban chỉ đạo Tháng ATVSLĐ năm 2019 của SBIC

Các đơn vị ký cam kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong năm 2019

Diễn tập PCCN tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long

Chí Dân