Thêm 5 tuyến vận tải từ bờ ra đảo

Theo Thông tư số 30/2021 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam vừa có hiệu lực thi hành, có 34 tuyến nằm trong danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố quản lý, khai thác vận tải. Trong đó,  có 5 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo mới vừa được công bố, có 4 tuyến thuộc địa phận Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Đà Nẵng.

So với trước đó, danh mục trên bổ sung tuyến TP.Hồ Chí Minh - Côn Đảo ở miền Nam và 4 tuyến ở các tỉnh miền Trung, gồm: Đà Nẵng - Lý Sơn (Đà Nẵng và Quảng Ngãi), Cửa Tùng - Cồn Cỏ (Quảng Trị), Vịnh An Hòa - Lý Sơn (Quảng Nam và Quảng Ngãi) và tuyến Cửa Đại - Lý Sơn (Quảng Nam và Quảng Ngãi). Trước đó, các địa phương đề xuất Bộ GTVT bổ sung, công bố các tuyến vận tải trên để phục vụ khai thác vận tải, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, du lịch tại địa phương.

Thông tư trên cũng quy định điều kiện của phương tiện vận tải trên tuyến TP.HCM - Côn Đảo tối thiểu từ tàu biển cấp hạn chế II; đối với 4 tuyến miền Trung tối thiểu là phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB hoặc tàu biển cấp hạn chế III trở lên.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng chất lượng quản lý an toàn phương tiện thủy cao tốc chở khách. Theo đó, trước mắt thực hiện gắn bảng thông tin đồ thị dải tốc độ của phương tiện tại vị trí ca bin lái nhằm tạo sự chú ý trực tiếp của người điều khiển phương tiện.

T.H