Tiếp tục phát huy truyền thống ngành Đăng kiểm Việt Nam

Năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, đặc biệt là đề ra được mục tiêu: Đến năm 2025, hệ thống tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và dầu khí biển trong cả nước được hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực. Hoạt động đăng kiểm tiếp tục ổn định và phát triển.

Công đoàn Cục Đăng Kiểm Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động
hạng Nhì

Tại buổi Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục ĐKVN, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ đã khẳng định: Thành công của ngành GTVT có đóng góp tích cực của Đăng kiểm Việt Nam, trong đó phải kể đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

Năm 2020, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chỉ đạo nghiệp vụ đăng kiểm, Cục ĐKVN (VR) tập trung vào các nhiệm vụ lớn như: Cải cách hành chính; Rà soát cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính; Cắt giảm điều kiện kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực đăng kiểm; Triển khai chương trình Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT); Duy trì, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng một cửa quốc gia; Phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm; kiểm soát tải trọng phương tiện, hạn chế tai nạn giao thông; phòng, chống tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Năm 2020, Cục ĐKVN đã xây dựng và trình Bộ GTVT 07 thông tư , hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 - 2021, Cục ĐKVN được Bộ GTVT giao thực hiện 13 nhiệm vụ, trong đó 09 QCVN và 04 TCVN. Đối với các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020, Cục đã trình dự thảo theo nội dung đề cương phê duyệt, đang trong quá trình lấy ý kiến.

Cục Đăng kiểm VN vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua 2019

Năm 2020, Cục ĐKVN cũng đã có nhiều điểm sáng, điểm mạnh, thể hiện được vai trò của ĐKVN một cách rõ ràng và thiết thực nhất. Trong đó có công tác thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm”. Qua đó, chất lượng công tác đăng kiểm không ngừng được cải thiện, chất lượng tàu biển tốt hơn, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam luôn duy trì trong danh sách trắng của Tokyo-MOU. Cục ĐKVN luôn được Tokyo-MOU xếp loại là tổ chức đăng kiểm tàu thủy thực hiện chức năng tốt nhất, ngang bằng với các tổ chức đăng kiểm tiên tiến thế giới. Chất lượng kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy, công trình dầu khí biển được nâng cao, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, Cục ĐKVN còn thực hiện, triển khai đề án "Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng - xám của Tokyo-MOU" có hiệu quả, đạt được mục tiêu và các tiêu chí đề ra. Theo báo cáo năm 2020 của Tokyo-MOU: Đội tàu biển Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách trắng của Tokyo-MOU (xếp thứ 27/40 các quốc gia). VR tiếp tục được đánh giá xếp hạng trong nhóm các tổ chức đăng kiểm thực hiện chức năng tốt (xếp thứ 11/17 tổ chức đăng kiểm thực hiện chức năng tốt).

Tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tại khu vực Tokyo-MOU, tỉ lệ tàu Việt Nam bị lưu giữ năm 2020 là 1,28% (06 tàu bị lưu giữ trên tổng số 470 tàu bị kiểm tra), giảm rất nhiều so với tỷ lệ năm 2019 là 5,27%, chỉ bằng hơn một nửa tỷ lệ tàu bị lưu giữ trung bình trong toàn khu vực Tokyo-MOU là 2,53%.

Cục Đăng kiểm VN khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Cục trưởng Cục ĐKVN Trần Kỳ Hình cho biết: Lĩnh vực đăng kiểm quản lý khối lượng vật chất lớn là toàn bộ phương tiện GTVT trên 4 lĩnh vực gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải. Chúng ta có thể khẳng định, nguồn nhân lực đăng kiểm là nguồn nhân lực có chất lượng cao không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế. Nổi bật trong đó, các tổ chức đăng kiểm uy tín nước ngoài đánh giá rất cao về chất lượng đăng kiểm và được nhiều tổ chức đăng kiểm nước ngoài ủy quyền thay mặt để kiểm định tàu biển treo cờ nước ngoài.

Đặc biệt, trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy và công trình biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có nhiều thay đổi hiệu quả. Năm 2020, tiếp tục thực hiện kiểm soát quá trình đóng mới tàu biển thay cho hình thức tổng kiểm tra tàu biển chạy tuyến quốc tế sau đóng mới. Công tác kiểm soát được thực hiện tại các giai đoạn: triển khai dự án, chế tạo kết cấu thân tàu, trước khi hạ thủy, thử tàu tại bến và thử tàu trên biển, trước khi cấp giấy chứng nhận. Trong năm 2020, Hội đồng phân cấp của Cục đã trao cấp chính thức cho 16 tàu biển sau khi hoàn thành đóng mới. Chất lượng công tác phân cấp tàu biển đã được nâng cao góp phần nâng cao uy tín của VR.

Tính đến ngày 30/11/2020, đội tàu biển Việt Nam hiện tại đang duy trì bao gồm 1.273 tàu (năm 2019 là 1.321 tàu) với tổng trọng tải là 8,71 triệu tấn (năm 2019 là 7,98 triệu tấn), tổng dung tích là 5,51 triệu GT (năm 2019 là 5,07 triệu GT).

Đội tàu do VR phân cấp hiện nay đang duy trì là 1.292 tàu (năm 2019 là 1.337 tàu), tổng dung tích là 6,04 triệu GT (năm 2019 là 5,46 triệu GT), tổng trọng tải là 9,53 triệu tấn (năm 2019 là 8,78 triệu tấn).

Số lượng tàu biển hoạt động tuyến quốc tế là 577 tàu với tổng trọng tải là 7,6 triệu tấn, tổng dung tích là 4,8 triệu GT (tăng so với năm 2019). Trong đó có 276 tàu mang lưỡng cấp với tổng trọng tải 5,79 triệu tấn, tổng dung tích 3,63 triệu GT.

Cục Đăng kiểm VN khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Chất lượng giám sát kỹ thuật tàu biển đang khai thác được duy trì tốt nhờ đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp quản lý và nâng cao nhận thức về công việc của đăng kiểm viên như: Thường xuyên cập nhật, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định mới; rà soát và hoàn thiện các quy trình công việc thuộc hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL); Đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ công tác đánh giá và công nhận năng lực của các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu, các cơ sở bảo dưỡng, thử nghiệm liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật tàu; Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tới các cơ sở để xác định việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; Thực hiện tốt việc ủy quyền và kiểm soát hoạt động của các tổ chức đăng kiểm nước ngoài, tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty vận tải biển khi thực hiện đăng kiểm tàu biển, đặc biệt là tàu hoạt động tuyến quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19,...

Ngoài ra, công tác đăng kiểm công trình biển (CTB), Công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hàng hải (ISM), an ninh hàng hải (ISPS), lao động hàng hải (MCL) và HTQLCL được phân cấp, cấp giấy chứng nhận, tổ chức, duy trì hiệu quả, thỏa mãn các quy định Quốc gia và Công ước quốc tế.

Năm 2020, công tác đăng kiểm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá đã có sự đổi mới về chất lượng hoạt động đăng kiểm, tiêu cực giảm.  Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo quyết liệt các phòng tham mưu thực hiện rà soát và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện đăng kiểm phương tiện, thiết bị trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cục ĐKVN cũng quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Tiếp tục chỉ đạo điều hành hoạt động đăng kiểm quyết liệt, đổi mới, cải cách, chống tiêu cực theo các chỉ thị, nghị quyết;  Xây dựng VBQPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghiên cứu khoa học; Công tác cải cách TTHC, thực hiện  HTQLCL, ứng dụng CNTT; Tiếp tục thực hiện các đề án về công tác đăng kiểm đã được Chính phủ và Bộ GTVT phê duyệt; Thực hiện hiệu quả công tác đăng kiểm tàu thủy, CTB, PTTNĐ;…

Cục trưởng Cục ĐKVN Trần Kỳ Hình cũng khẳng định quyết tâm cao về việc giữ vững những thành tựu đạt được, ngày càng đáp ứng nhu cầu của xã hội, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục phát huy truyền thống ngành Đăng kiểm và những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, Cục ĐKVN quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Hoàng Ngọc Đính