VISIA: Hoàn thiện tổ chức, thúc đẩy các hoạt động phản biện và tổ chức nhiều hội thảo quốc tế

Tiến tới chào mừng Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và Kĩ thuật Việt Nam ( VUSTA) họp cuối tháng 3/2019. Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã có buổi gặp gỡ với kĩ sư Hoàng Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội Khoa học kĩ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA).

Hội KHKT CNTTVN làm việc tại trụ sở LHHVN về nguồn tài trợ vốn ODA với  KOMERY thuộc Hiệp hội Đóng tàu Hàn Quốc cho Công nghiệp phụ trợ đóng  tàu Việt Nam với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Liên hiệp hội  Việt Nam. (KS  Hoàng Hùng -  PCT-TTK VISIA  đứng thứ 4 từ trái sang)

Kĩ sư Hoàng Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí VISIA chia sẻ: Hội Khoa học kĩ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) là cơ quan Hội trực thuộc VUSTA. Qua hơn hai năm hoạt động của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II (2015 - 2020) đến nay, với 42 UVBCH, 16 UVTV và 07 lãnh đạo hội đại diện cho các lĩnh vực: Công nghiệp đóng tàu ở Trung ương và địa phương, Công nghiệp thăm dò và khai thác dầu khí, Đào tạo nguồn nhân lực, Nghiên cứu thiết kế, Đăng kiểm kiểm tra, Thăm dò và đánh bắt hải sản, Bảo vệ và An ninh quốc phòng, Các doanh nghiệp đóng tàu quốc doanh và tư nhân… Lãnh đạo hội cùng  các Ban chuyên môn, do các UVTV phụ trách ở các Khu vực khu vực và các Chi hội cơ sở đã chỉ đạo cũng như tổ chức các hoạt động theo đúng theo Điều lệ Hội, các Chỉ thị,  NQ của Ban chấp hành và Ban Thường vụ. Qua hai năm hoạt động, Hội đã kịp thời nắm bắt và thực hiện những chủ trương, yêu cầu mới trong hoạt động hội và điều chỉnh kịp thời các hoạt động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chỉ đạo trong từng giai đoạn của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp hội Việt Nam, Bộ Nội Vụ và Bộ quản lý ngành. Từ năm 2015, Hội tiếp nhận quản lý Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Tạp chí đã hoạt động với diện mạo mới, thu hút được nhiều độc giả… Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính nhưng Tạp chí in, trang thông tin điện tử tổng hợp và trang điện tử của Hội vẫn hoạt động đều đảm bảo được nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của hội, đóng góp thiết thực, cụ thể vào cuộc cách mạng 4.0 mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo.

Để hoạt động thêm hiệu quả và gắn kết, ngày 6/9/2018, VISIA đã thành lập Liên chi hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Khu vực phía Nam bao gồm các tỉnh từ Nha Trang đến Cà Mau.

Trong những năm vừa qua, công nghiệp tàu thủy của nước ta chưa phục hồi, nên các hoạt động của VISIA thời gian qua nổi bật là các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), Hợp tác quốc tế. Đây là một lĩnh vực hoạt động quan trọng được Hội đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ Tư vấn - Phản biện và Giám định xã hội theo Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của BCT và QĐ 22/2002/QQĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Chính phủ đối với LHHVN mà Hội là thành viên. VISIA đã tổ chức TVPB&GĐXH được 10 Công trình, đề án và tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế về ngành như: Chương trình phần mềm Quản lý và thiết kế tàu thủy AVEVA của Vương quốc Anh; Chương trình Thiết kế tàu cá phục vụ ĐBXB… theo NĐ 67 của Chính phủ; Công ước nước dằn tàu biển của IMO; Hội thảo quốc tế thường niên Công nghiệp hàng hải Việt Nam - Hàn Quốc trong các năm từ 2016 đến 2018 và đang chuẩn bị cho hội thảo năm 2019; Ký kết hợp tác với KOSEC, KOMERY (Hàn Quốc) về Hợp tác chuyển giao công nghệ và vốn ODA cho công nghiệp phụ trợ ngành Công nghiệp tàu thủy.

Riêng năm 2018, VISIA đã tổ chức thành công nhiều Hội thảo quốc tế, trong đó có các hội thảo tiêu biểu như: Hội thảo “Công ước quốc tế về quản lý và kiểm soát nước dằn và cặn nước dằn tàu thủy”  (International Convention for the Control and Managenment of Ships’ Ballatst Water and Sediments, 2004) tại Đại học Hàng hải Hải Phòng; Hội thảo “Tích hợp đóng tàu (Integrated Shipbuilding Seminar); Hội thảo “Hàng hải Việt Nam - Hàn quốc 2018” (Maritime Viet Nam  Korea  forum 2018). VISIA cũng đã thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hàng hải Việt Nam; Tham gia thành viên và đóng góp tích cực cho tổ chức Liên đoàn các chuyên gia đóng tàu tích cực (Active shipbuilding Experts’ federation) của Châu Á. Cử đoàn tham gia và tham luận tại Hội chợ đóng tàu quốc tế tại Sigapore. Hiện nay đang chuẩn bị tham gia Hội chợ đóng tàu quốc tế VINMEX từ 27 - 29/3/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra trong năm qua, VISIA cũng đã tăng cường tham gia các tổ chức đóng tàu quốc tế khác để nhằm nâng cao vị thế của Ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cũng như tìm cơ hội hợp tác, tranh thủ học tập nâng cao trình độ KHCN của các nước có ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến.

           

                                                                                           Lí Học ghi