VUSTA: Tọa đàm trực tuyến với các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 26/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức buổi tọa đàm bằng hình thức trực tuyến về công tác hoạt động báo chí đối với các cơ quan báo chí trong toàn hệ thống LHHVN với mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các kiến nghị, đề xuất để hướng tới xây dựng các cơ quan báo chí LHHVN vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm nhằm mục đích nghe tâm tư, nguyện vọng của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các kiến nghị, đề xuất để hướng tới xây dựng các cơ quan báo chí vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đúng định hướng, phát huy được sức mạnh, phát huy được vai trò của LHHVN trong công tác chỉ đạo, điều hành, kết nối các cơ quan báo chí thuộc hệ thống.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng thông tin tới đại biểu, sắp tới sẽ có đoàn công tác liên ngành gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tới làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo LHHVN để đánh giá lại toàn bộ hoạt động báo chí của LHHVN và các tổ chức thành viên, bao gồm cả hoạt động và công tác quản lý, việc thực hiện tôn chỉ mục đích, thực hiện quy trình cấp phép, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đồng thời đánh giá sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác báo chí của LHHVN, để từ đó có giải pháp định hướng phát huy hiệu quả, khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, hệ thống báo chí của LHHVN rất hùng hậu. Hiện nay, báo chí trong hệ thống LHHVN có 01 cơ quan báo chí (CQBC) trực thuộc trực tiếp là báo Tri thức và Cuộc sống, trực thuộc các viện trực thuộc là 21 CQBC, trực thuộc trực tiếp các hội ngành là 47 CQBC, tổng cộng là 69 cơ quan báo chí. Nếu tính đến số tạp chí chuyên ngành trực thuộc các chi hội của ngành toàn quốc thì tổng gần 90 CQBC, chưa kể đến trang tin điện tử, bản tin nội bộ của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tham gia tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký LHHVN đã trình bày kết quả quy hoạch báo chí giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, LHHVN đã định hướng rõ ràng đối với các Hội ngành toàn quốc thực hiện sắp xếp, quy hoạch đối với các báo, tạp chí trực thuộc theo hướng các báo trở thành tạp chí. Các Liên hiệp hội địa phương thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí đối với các báo, tạp chí trực thuộc theo hướng sáp nhận vào cơ quan báo chí của tỉnh hoặc chuyển thành bản tin hoặc giải thể. Các tổ chức KH&CN trực thuộc thực hiện sắp xếp, quy hoạch đối với các cơ quan tạp chí theo hướng tạp chí nào đang trực thuộc viện thì giữ nguyên, tạp chí nào trực thuộc trung tâm hoặc cơ quan chủ quản phải nâng cấp thành viện hoặc chuyển tạp chí đó sang các viện khác (cơ quan chủ quản mới) để phù hợp với Luật Báo chí.

Tại buổi tọa đàm, đã có 10 ý kiến phát biểu nêu nên những kết quả hoạt động của CQBC của mình sau quy hoạch, như từ một cơ quan báo đã chuyển đổi xong cả về nội dung và hình thức sang tạp chí, “không nửa nạc, nửa mỡ”, mà toàn tâm phát triển tạp chí đúng luật báo chí và các quy định pháp lý hiện hành, nhiều CQBC đã tạo được dấu ấn riêng, dần đi vào phát triển ổn định,… Các đại biểu cũng đã thẳng thắn đề cập những khó khăn, bất cập trong công tác bổ nhiệm; Đề nghị thêm nhiều chương trình kết nối, trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa các cơ quan báo chí; Tiếp tục tổ chức thường xuyên các hội thảo, khóa tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nghề báo cho các CQBC,…

Các đơn vị báo chí tham gia tọa đàm

Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, cần có giải pháp thúc đẩy hoạt động báo chí của LHHVN. Sẽ phải thiết lập, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các báo, các tạp chí, các trang thông tin điện tử với các tổ chức trên của mình, với LHHVN. LHHVN là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, do đó bên cạnh các báo, tạp chí, trang thông tin hoạt động theo điều lệ, tôn chỉ mục đích của mình thì phải thường xuyên cập nhật đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng lớn của LHHVN.

Kết thúc buổi tọa đàm, Chủ tịch Phan Xuân Dũng kêu gọi: “Đối với bất kỳ tờ báo, tạp chí nào mà không có bạn đọc, nghĩa là không có thị trường thì không thể phát triển. Chúng ta có 3,7 triệu hội viên trong toàn quốc, vì vậy, tôi kêu gọi mọi người hãy quan tâm tới các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của LHHVN. Hãy tìm, hãy đọc, dành ra 30 phút mỗi ngày để đọc báo, tạp chí của chúng ta. Việc làm đó chính là thể hiện tình yêu cả các quý vị với LHHVN”.

Lí Học