Công nghệ sản phẩm

  • Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 08 đến 14-10-2018)

    TCCSĐT - Chính phủ Mỹ vừa công bố chiến lược chống khủng bố mới, trong đó xác định các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa xuyên biên giới hàng đầu đối với Mỹ và các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho nước Mỹ.

    18/10/2018 Xem thêm