Chiến dịch kiểm tra tập trung tàu biển năm 2021 của Tokyo Mou và Paris MoU

Ngày 23/7, Tổ chức các Chính quyền cảng tham gia bản ghi nhớ Tokyo về hợp tác kiểm tra tàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MoU) và Tổ chức các Chính quyền cảng tham gia bản ghi nhớ Paris về hợp tác kiểm tra tàu khu vực Tây Âu - Bắc Đại Tây Dương (Paris MoU) đã ra thông cáo báo chí về “Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về ổn định tổng quát của tàu” (Joint Concentrated Inspection Campaign on Stability in general).

Mục đích của Chiến dịch kiểm tra tập chung tổng quát là:

·  Xác nhận thuyền viên của tàu quen thuộc với việc đánh giá điều kiện ổn định thực tế của tàu khi kết thúc hoạt động làm hàng, trước khi tàu khởi hành và trong mọi giai đoạn của chuyến đi;

·  Thúc đẩy nhận thức của thuyền viên và chủ tàu về tầm quan trọng của việc tính toán điều kiện ổn định thực tế của tàu khi kết thúc hoạt động làm hàng và trước khi tàu khởi hành;

·  Xác minh tàu tuân thủ các yêu cầu về ổn định nguyên viên (và yêu cầu về ổn định hư hỏng, nếu áp dụng) theo các văn kiện của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp được các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU tiến hành từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021. Một tàu chỉ được Chính quyền Cảng kiểm tra một lần trong suốt thời gian ba tháng của chiến dịch.

Trong quá trình kiểm tra tàu, Nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (PSCO) sẽ sử dụng bảng câu hỏi với 8 nội dung dưới đây để đánh giá thông tin và trang thiết bị của tàu tuân thủ các công ước thích hợp của IMO, thuyền trưởng và các sỹ qua tàu quen thuộc với các hoạt động liên quan đến ổn định chung của tàu và trang thiết bị được bảo quản thích hợp, hoạt động tốt:

(1)    Tàu có Thông báo ổn định được phê duyệt, được thuyền trưởng và sỹ quan chịu trách nhiệm của tàu hiểu và dễ dàng sử dụng;

(2)    Dữ liệu được sử dụng để kiểm tra ổn định trước khi tàu khởi hành là đầy đủ và chính xác;

(3)    Tàu tuân thủ các tiêu chí ổn định phù hợp với kiểu tàu;

(4)    Bằng chứng về việc thuyền trưởng hoặc sỹ quan chịu trách nhiệm của tàu có thể xác định ổn định của tàu ở các điều kiện hoạt động khác nhau, sử dụng Thông báo ổn định của tàu;

(5)    Nếu tàu được trang bị máy tính ổn định thì phải được Chính quyền Hàng hải phê duyệt;

(6)    Nếu tàu được trang bị máy tính ổn định thì kiểu của phần mềm ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu đối với kiểu tàu tương ứng;

(7)    Có bằng chứng chỉ ra là thuyền trưởng/sỹ quan chịu trách nhiệm xác nhận là lượng chiếm nước và cân bằng dọc tính toán của tàu tương ứng với chiều chìm thực tế đọc được;

(8)    Nếu tàu được trang bị máy tính ổn định thì độ chính xác của thiết bị này được thẩm tra định kỳ bằng cách áp dụng tối thiểu một trạng thái thử được phê chuẩn.

Đăng kiểm Việt Nam (VR) kiểm tra tàu biển trước khi rời bến

Nếu phát hiện tàu có khiếm khuyết liên quan đến ổn định chung, Chính quyền cảng có thể đưa ra các hành động khác nhau từ ghi nhận khiếm khuyết và hướng dẫn thuyền trưởng khắc phục trong khoảng thời gian nhất định, đến lưu giữ tàu cho đến khi các khiếm khuyết nghiêm trọng được khắc phục. Trong trường hợp tàu bị lưu giữ, thông tin này sẽ được công bố trong danh sách tàu bị lưu giữ hàng tháng trên website của Tokyo MoU và Paris MoU.

Dự kiến, các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU sẽ kiểm tra khoảng 10.000 tàu trong thời gian của Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp, nhưng con số thực tế sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19. Tất cả các cuộc kiểm tra tàu đều phải tuân theo các yêu cầu về sức khỏe và an toàn theo quy định của Chính quyền cảng sở tại.

Kết quả của Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp sẽ được phân tích và báo cáo cơ quan điều hành của Tokyo MoU, Paris MoU và đệ trình lên IMO.

Các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển hoạt động tuyến quốc tế cần có sự chuẩn bị sẵn sàng cho Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp nêu trên, tránh việc tàu bị lưu giữ.​

Vũ Hải