Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thư tay chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) của TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).