Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tham dự Đại hội Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 02 ngày 03 – 04/10, Đại hội Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra với sự tham dự của 226 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy gồm 15 đồng chí tham dự Đại hội.

DĐoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, công đoàn các cấp trong ngành đã sôi nổi, khẩn trương tiến hành tổ chức đại hội với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"; thông qua đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị vào quá trình chuẩn bị Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương phát biểu khai mạc đại hội

"Tại đại hội lần thứ XI, các đại biểu bàn và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó đề xuất các giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển ngành GTVT cũng như làm sáng tỏ thêm các vấn đề nhằm đạt được sự nhất trí cao về quan điểm, nguyên tắc, những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Đó chính là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới và các chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII" - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công đoàn GTVT Việt Nam, luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa thành các chương trình, phong trào thi đua trong CNVCLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả với chuyên môn, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành GTVT 5 năm qua.

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Tiến Đạt trình bày tham luận tại Đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đã trình bày tham luận với chủ đề “Công đoàn đổi mới tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước, vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.  Trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức phong trào thi đua được Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy quan tâm thực hiện tốt từ các bước xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; tuyên truyền, phát động, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng tham gia; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân. Do đó phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và đạt hiệu quả cao. Với kinh nghiệm có được, trong thời gian tới Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua để người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập CNLĐ và cùng chung tay củng cố, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tập hợp được sức mạnh của cán bộ, CNVCLĐ trong ngành. Kết quả đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt mức so với nghị quyết.

BCH Công đoàn GTVT Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội

Công đoàn các cấp đã tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung thiết thực; tham gia vào quá trình quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn. Riêng từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã chi hơn 47,2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và các hoạt động tri ân, từ thiện khác.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Trong đó, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, tiếp tục khẳng định được tầm quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ qua, toàn ngành có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi trên 2.830 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; 4 cá nhân tiêu biểu xuất sắc thuộc Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã được Tổng Liên đoàn vinh danh. Năm 2022, hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", đến 31/8/2023 đã có 7.266 sáng kiến.

Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ tham dự đại hội

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (khuyết 3 ủy viên).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XI lần thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X giữ chức Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Quách Xuân Vinh - Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X và đồng chí Âu Thị Định - Chánh Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam được bầu giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy được bầu vào Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam.

Nguyên Ngọc