Cục Đăng kiểm Việt Nam: Nhiều đổi mới về chất lượng hoạt động

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 với hơn 60 điểm cầu trên cả nước.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục ĐKVN Nguyễn Vũ Hải cho biết: Công tác đăng kiểm trong năm 2021 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá đã có sự đổi mới về chất lượng hoạt động đăng kiểm.

Năm 2021, Cục Đăng kiểm tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, công trình dầu khí biển để áp dụng thống nhất trong công tác đăng kiểm từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp ráp, nhập khẩu và trong quá trình khai thác phương tiện, thiết bị. Các văn bản thường xuyên được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo quyết liệt các phòng tham mưu thực hiện rà soát và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, Cục ĐKVN cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; tiếp tục duy trì và mở rộng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến. Công tác đăng kiểm ngày càng được cải tiến, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cải cách theo hướng loại bỏ bớt, đơn giản hóa, điện tử hóa; Tổ chức được hệ thống mạng lưới đăng kiểm tàu biển, công trình biển, phương tiện thủy nội địa, đường sắt, phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường phương tiện và nhu cầu của xã hội.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao Huân chương Lao động hạng Ba
cho nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình

Tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được năm 2021, Cục ĐKVN quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, thực hiện thắng lợi 3 đột phá trong lĩnh vực đăng kiểm đã được Đại hội Đảng bộ Cục ĐKVN lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra: Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định, với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận, biểu dương ngành Đăng kiểm VN đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tốt trong công tác năm 2021, đóng góp vào thành tích chung của ngành GTVT.

Theo Thứ trưởng, kết quả nổi bật nhất là sự tích cực, hiệu quả trong tham gia phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo kiểm định phương tiện trong mọi hoàn cảnh khó khăn để phương tiện lưu hành vận chuyển hành khách, hàng hóa.

"Các trung tâm đăng kiểm đã thích ứng kịp thời với diễn biến dịch để phục vụ vận tải, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Ngành Đăng kiểm thấu hiểu, chia sẻ và đề xuất, tham mưu các cơ chế, chính sách theo định hướng của Chính phủ để kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân", Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Đặng Việt Hà phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, đất nước đang trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, ngành Đăng kiểm cần quán triệt và tiếp tục tinh thần phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân. Những hành động nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm trong tháo gỡ, khó khăn sẽ được người dân, doanh nghiệp ủng hộ.

Trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cục ĐKVN phát huy tốt hơn thế mạnh hiện có về ứng dụng công nghệ vào quản lý, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Chính phủ điện tử. Đăng kiểm VN là một trong các đơn vị dẫn đầu ngành GTVT về ứng dụng công nghệ.

“Cục Đăng kiểm VN cần quan tâm, thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm định gắn liền với phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Đăng kiểm”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo.

Cục trưởng Cục ĐKVN Đặng Việt Hà trao Giấy khen cho các đơn vị, tập thể lao động xuất sắc năm 2021

Tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu, ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục ĐKVN khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT đã giúp Cục ĐKVN hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

“Năm 2022, tập thể lãnh đạo Cục và toàn bộ công chức, viên chức Đăng kiểm VN sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp vượt qua khó khăn”, Cục trưởng Cục ĐKVN Đặng Việt Hà khẳng định.

VR