Đại hội Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 06/4, tại VP Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu hủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đồng chí Trần Bá Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty mẹ - Tổng công ty.

Phó Bí thư ĐU Công ty Mẹ - TCT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Trần Mạnh Hà phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

Ngay sau Đại hội lần thứ VII Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức thành công vào ngày 22/9/2017, Ban Chấp hành công đoàn Công ty mẹ đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hành động toàn khóa, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Hàng năm tổ chức kiểm điểm, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty mẹ và tổ chức công đoàn các cấp.

Giai đoạn 2017 - 2022, Công ty Mẹ - Tổng công ty tiếp tục thực hiện sáp nhập, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cắt giảm lao động, định biên, thuyên chuyển lao động tại các Ban, Trung tâm theo mô hình tổ chức mới. Công tác tái cơ cấu lao động tại Công ty mẹ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên cũng như công tác tổ chức điều hành chỉ đạo các hoạt động của BCH Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty.

Trước tình hình đó, BCH Công đoàn Công ty Mẹ đã có những giải pháp kịp thời nhằm ổn định cơ cấu tổ chức tới từng Tổ công đoàn, tiếp tục khẳng định vai trò đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia cùng Công ty Mẹ Tổng công ty giải quyết việc làm, giải quyết chế độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tuyên truyền và giải quyết các chế độ hợp lý hợp pháp cho người lao động. BCH Công đoàn Công ty Mẹ đã cùng với đoàn viên và NLĐ tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên những kết quả đáng khích lệ trong công tác điều hành và SXKD của Công ty Mẹ nói riêng và toàn Tổng công ty nói chung.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Bá Thành phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo điều hành Công ty Mẹ - Tổng công ty đã luôn quan tâm, đảm bảo chế độ việc làm, tiền lương, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật lao động hiện hành.

Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và 04 đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Đồng chí Ngô Trường Giang được bầu là Chủ tịch Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty.

Đại hội cũng đã thông qua các quyết định và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Chấp hành đặt ra mục tiêu chung là: Đảm bảo việc làm, đời sống và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đội ngũ đoàn viên và tổ chức Công đoàn vững mạnh; Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và Công ty Mẹ trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu: 100% đoàn viên và NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn; Có từ 90% tổ công đoàn, công đoàn CSTV đạt xuất sắc trở lên. Không có tổ công đoàn yếu, kém; 100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; Trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% nữ đoàn viên và NLĐ được trang bị kiến thức gia đình, xã hội, các chính sách về lao động nữ; 100% người lao động được ký kết HĐLĐ, tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;...
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ - TCT Vũ Thuý Hằng trình bày Báo cáo trước Đại hội
Đồng chí Ngô Trường Giang tái trúng cử Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ - TCT nhiệm kỳ mới phát biểu cảm ơn
và nhận nhiệm vụ
Phó Chánh VP TCT Trần Thị Thanh Hương công bố các Quyết định khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởngBan Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt
Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh kỷ niệm với Ban Chấp hành mới
Đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Chí Dân