Đại hội đại biểu Đảng bộ SBIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả”

Trong 2 ngày 10 – 11/8, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả” với sự tham gia của 167 đại biểu chính thức được bầu từ 35 tổ chức cơ sở Đảng.

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự có đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục A04, CO3 Bộ Công an, Cục đăng kiểm, Cục Hàng Hải; đại diện Tổng công ty Hàng Hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Về phía Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có đồng chí Hoàng Hùng – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký.

Về phía Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Cao Thành Đồng - Ủy viên thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện các phòng ban Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, về công tác tái cơ cấu: Đã thu gọn mô hình hoạt động, mô hình tổ chức của doanh nghiệp; Tổ chức lại hoạt động của 8 doanh nghiệp giữ lại. Một số đơn vị sau tái cơ cấu, chuyển nhượng, sáp nhập, cổ phần hóa từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả hơn. Về tái cơ cấu tài chính: SBIC được giãn nợ đối với khoản nợ trái phiếu quốc tế Chính phủ, khoản vay 600 triệu USD và tái cơ cấu nợ trong nước giai đoạn 1 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước. Kết quả tái cơ cấu nợ không gây đổ vỡ cho các tổ chức tín dụng.

Về công tác xây dựng Đảng dần đi vào thực chất, việc sắp xếp, giải thể, sáp nhập, chuyển về địa phương các tổ chức Đảng trực thuộc phù hợp với quá trình tái cơ cấu của các doanh nghiệp trực thuộc; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được phát huy, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành đại hội của 35/35 đảng bộ chi bộ cơ sở theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Khối.

“Quá trình tái cơ cấu còn gian nan, nhiệm vụ của Tổng công ty còn hết sức nặng nề, vì vậy SBIC cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Với những nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ Tổng công ty, phương thức lãnh đạo sẽ được đổi mới, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) được đẩy mạnh, SBIC sẽ có những khởi sắc hơn trong tương lai”, đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh.

Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, với ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu”.

Về SXKD, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, sản phẩm sản xuất phấn đấu đạt 450 tàu, sản phẩm tiêu thụ, bàn giao phấn đấu đạt 350 tàu, số lượt tàu sửa chữa bàn giao phấn đấu đạt 1.200 lượt tàu. Giá trị sản xuất phấn đấu đạt 17.678 tỷ đồng (tăng trưởng hàng năm từ 3 - 5%). Doanh thu và thu nhập khác đạt 14.456 tỷ đồng (tăng trưởng hàng năm từ 3 - 5%). Nộp ngân sách đạt 1.345 tỷ đồng.

Về xây dựng tổ chức Đảng: Phấn đấu trên 5% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm; Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm; Phấn đấu có từ trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp đảng từ 300 - 400 đảng viên trong nhiệm kỳ (60 - 80 đảng viên/năm).

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SBIC lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng nhấn mạnh: Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của toàn Tổng công ty, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của các Bộ, Ban Ngành Trung ương, của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), của Đảng ủy Khối, sự giúp đỡ ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị bạn, đồng sức, đồng lòng hoàn thành tái cơ cấu SBIC theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu và vị thế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Tổng công ty.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV gồm 23 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, tâm huyết trí tuệ, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,…
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Chánh văn phòng SBIC giới thiệu đại biểu
Đồng chí Kiều Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc SBIC trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu
Đồng chí Cao Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Giám đốc SBIC trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành
Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo chính trị
Đại hội tiến hành bỏ phiếu
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt
Đại hội biểu quyết nhất trí cao
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm
Chia tay các đồng chí không tái cử Ban chấp hành khóa mới
Đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trình bày tham luận
Đồng chí Vũ Ngọc Phụng - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đóng tàu Hạ Long trình bày tham luận
Đồng chí Đỗ Hữu Hòa - Phó Ban Kiểm soát SBIC trình bày tham luận

Chí Dân