Đoàn Nhật Bản thăm và làm việc với Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Ngày 13/6, đại diện Hiệp hội Máy móc và Thiết bị tàu thủy Nhật Bản (JSMEA), Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đã đến thăm và làm việc với Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.


Đoàn làm việc gồm ông Maruyama Yasuhiro - đại diện cho JSMEA và ông Hiroshi Ishida – đại diện JETRO.

Về phía Tạp chí có Nhà báo Vương Chí Dân – Tổng Biên tập Tạp chí, ông Lê Minh Đức – UVBCH Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, ông Vũ Minh Phú – Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí.

Hai bên đã trao đổi những thông tin về ngành đóng tàu Việt Nam, về nội dung, truyền thông của Tạp chí. Qua đó, Hiệp hội Máy móc và Thiết bị tàu thủy Nhật Bản và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản muốn hợp tác truyền thông với Tạp chí. Hai bên cũng đã thống nhất, thỏa thuận thành công về việc hợp tác này.

Đợt truyền thông lần này của Hiệp hội Máy móc và Thiết bị tàu thủy Nhật Bản và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản nhằm làm tiền đề cho việc tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Ngành Hàng hải tại Việt Nam (IMEX) được tổ chức vào tháng 12/2022.

INMEX Việt Nam là triển lãm trưng bày và tìm kiếm sản phẩm hàng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan chính quyền địa phương và các hiệp hội ngành.

Nguyên Ngọc