Hải Minh Shipyard: Những bước chuyển mới từ Kaizen - 5s

Kaizen - 5s là phương pháp rất đơn giản có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai trong mọi loại hình doanh nghiệp. Tính đơn giản, khả năng ứng dụng thực tế và bản chất trực quan làm cho phương pháp này trở thành một “trợ thủ đắc lực” cho các nhà quản lý, vận hành và thậm chí còn nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm sau cùng được chuyển tới khách hàng.

Mục tiêu mà Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh muốn hướng tới khi áp dụng Kaizen - 5s vào thực tế là nhằm tạo ra một môi trường làm việc thuận tiện, thoải mái và bầu không khí cởi mở, giúp loại bỏ những lãng phí không nên có trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng tính cạnh tranh, khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến, tạo động lực để các cá nhân trong Công ty đưa ra ý tưởng cải tiến hiệu quả, nâng cao ý thức làm việc vì tập thể, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các nhân viên. Giải quyết công việc theo hướng phối hợp và theo hệ thống chức năng. Đi sâu vào quá trình và thiết lập phương pháp tư duy định hướng vào cải tiến các quá trình.

CB, CNV, NLĐ cùng chung sức tham gia ngày tồng vệ sinh toàn Công ty

Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh là doanh nghiệp với loại hình sản xuất đa dạng về các dòng sản phẩm, mẫu mã, kích thước, quy trình công nghệ. Mặt bằng sản xuất tuy rộng nhưng lại bố trí chưa hợp lý, tinh thần trách nhiệm trong công việc chưa cao. Điều này đã kiến Công ty gặp khá nhiều khó khăn trong cách thức quản lý và điều hành sản xuất. Nhận thấy được sự cần thiết và những lợi ích thiết thực mà Kaizen - 5s mang lại cho Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng, lãnh đạo và chỉ huy Công ty đã quyết tâm, tạo điều kiện tổ chức lớp huấn luyện, đào tạo cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngay tại văn phòng, khu nhà xưởng và tại bãi sản xuất của Công ty. Lớp học do chuyên gia về Kaizen - 5s huấn luyện trực tiếp bao gồm hai phần là đào tạo lý thuyết và áp dụng thực tế được bố trí thành hai lớp, một lớp dành cho BGĐ và các trưởng phó phòng, quản đốc phân xưởng, một lớp dành cho các tổ trưởng sản xuất. Để Kaizen - 5s thực sự đi sâu vào ý thức của từng cá nhân; Công ty đã tiến hành tổ chức tổng vệ sinh bãi sản xuất nhằm phân loại, tìm ra những điểm chưa phù hợp, sắp xếp lại các vị trí, tạo môi trường làm việc gọn gàng, sạch sẽ và cũng đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động.
Tiếp đến là việc điều chỉnh lại cách quản lý bằng phương pháp quản lý trực quan, kiểm soát tiến độ công việc, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua các bảng biểu đồ công việc. Nhận định, đánh giá và tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất để điều chỉnh và chuẩn hóa các quy trình sao cho phù hợp với từng sản phẩm, từng khâu, từng bộ phận. Khi việc vệ sinh, sắp xếp, phân loại đã trở thành nền tảng và dần thấm sâu vào ý thức của từng người, thì mục tiêu tiếp theo của Công ty chính là tiến tới việc tự động hóa quá trình quản lý, vận hành bộ máy sản xuất theo quy trình PDCA (Quy trình cải tiến liên tục) nhằm giảm lãng phí, làm tăng năng suất, chất lượng, thẩm mỹ của sản phẩm được nâng cao đáp ứng những nhu cầu của khách hàng.

Phân xưởng Mộc trước (ảnh nhỏ) và sau khi áp dụng Kaizen - 5s vào thực tế

Qua quá trình thực hiện Kaizen - 5s áp dụng vào trong lao động sản xuất đã giúp Công ty có sự thay đổi rất lớn về diện mạo, cảnh quan, môi trường cũng như điều kiện làm việc: Các bãi sản xuất đã được bố trí, sắp xếp tương đối gọn gàng, sạch sẽ; Các nhà xưởng cũng được nghiên cứu sắp xếp cơ bản theo sơ đồ bố trí mang tính khoa học, bài bản để tối ưu hóa diện tích, môi trường làm việc thông thoáng; Các văn phòng làm việc cũng được sắp xếp gọn gàng, tài liệu được phân loại và quản lý bằng trực quan.

Các trang thiết bị vật tư được quy hoạch, sắp xếp theo sơ đồ vị trí phù hợp

Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo, chỉ huy cùng với việc kết hợp thường xuyên giữa giáo dục và truyên thông về ý nghĩa, giá trị tích cực của chương trình Kaizen - 5s đã hình thành lên một nền tảng vững chắc, in sâu vào tư tưởng, ý thức tự giác của mọi người, đưa Kaizen - 5s trở thành công việc hàng ngày. Vì thế, năng suất, chất lượng của sản phẩm, tiến độ công việc từ đó được nâng cao góp phần làm tăng giá trị doanh thu cho Công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào thành công của Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh ngày hôm nay.

Trần Đức Thành