Hàng container qua cảng biển ước đạt gần 16,8 triệu TEUs, giữ vững đà tăng hai con số

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 8 tháng năm 2021 ước đạt 480,4 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong những tháng gần đây, mức tăng trưởng của khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển luôn giữ đà tăng trưởng dương tương đối cao. Ước 8 tháng, khối lượng hàng container thông qua cảng biển năm 2021 đạt 16,8 triệu TEUs, tăng 18% so với năm trước.

Chỉ tính riêng tháng 7/2021, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 61,3 triệu tấn, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng cũng tăng trưởng 2 con số, đạt 2,2 triệu TEUs, tăng 12% so với năm 2020.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như khu vực Thái Bình, giữ mức tăng trưởng cao nhất 64% so với cùng kỳ năm trước, từ 1,1 triệu tấn tăng lên 1,8 triệu tấn. Khu vực Đồng Tháp tăng 52%, từ 396 nghìn tấn tăng lên 602 nghìn tấn, chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp nội địa. Khu vực Quảng Ngãi tăng 36%; khu vực Thừa Thiên Huế tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn nhất nước và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng như: khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 8,72%, đạt 8,3 triệu tấn; khu vực Vũng Tàu tăng 9% so với cùng kỳ;…

Tuy nhiên, bên cạnh những khu vực có mức tăng trưởng cao vẫn có khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm như khu vực cảng biển Mỹ Tho giảm 45%, từ 1,2 triệu tấn xuống còn 655 nghìn tấn. Khu vực Cần Thơ giảm 4%; khu vực Quảng Ninh có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhưng giảm 16% mức giảm chủ yếu lượng hàng khô và tổng hợp nhập khẩu giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

H.H