Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 30/6, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và kết nối trực tuyến với 20 điểm cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo Hội nghị cho thấy: Trong thời gian qua, Đảng bộ Tổng công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành và Đảng ủy Khối DNTƯ cùng sự ủng hộ, phối kết hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động đã đoàn kết, thống nhất, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp, ổn định Tổng công ty.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ luôn luôn đoàn kết, thống nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyế của Trung ương, Đảng bộ Khối DNTƯ, Ban cán sự Đảng bộ GTVT,… đều được Đảng ủy Tổng công ty triển khai quán triệt, học tập kịp thời.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đạt được những kết quả nhất định, về cơ bản đáp ứng được chỉ tiêu đề ra như: Sản phẩm sản xuất: 445/450, sản phẩm tiêu thụ, bàn giao: 238/350, số lượt tàu sửa chữa bàn giao: 1.036/1.200, thu nhập bình quân: 7 – 8,25 triệu đồng/người/tháng (đạt và vượt chỉ tiêu), Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm,… (Các kết quả tính từ 2021 đến hết tháng 6/2023).

Nửa nhiệm kỳ qua, nề nếp, chất lượng sinh hoạt của BTV, BCH Đảng bộ và TCCSĐ trực thuộc cũng được duy trì và hiệu quả. Vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo của các chi ủy, cho bộ từng bước được khẳng định và nâng lên. Công tác quản lý đảng viên thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với xu thế phát triển và sự bùng nổ của mạng internet cũng như các mạng xã hội.

Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức ĐU Khối DNTƯ Chu Đình Động phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó BT phụ trách Đảng bộ, HĐTV Tổng công ty Ngô Tùng Lâm phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Đại hội đã nghe tham luận “Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong tình hình mới” của Đảng bộ Công ty Đóng tàu Hạ Long, tham luận “Nâng cao công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và người lao động tại cơ sở”, tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty” do đồng chí Đỗ Hữu Hòa – UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT, Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày.

Đại hội cũng đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các hạn chế, tồn tại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khội DNTƯ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đổi mới việc phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, đẩy mịnh thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XII để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát triển đảng; Đẩy mạnh công tác dân vận; Lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo Tổng công ty để thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, tài chính,…; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đánh giá cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 và cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

UV BTV, Phó Tổng giám đốc TCT Kiều Hưng trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
UV BTV, Phó Tổng giám đốc TCT Trần Mạnh Hà trình bày Báo cáo thực hiện Qui định số 87-QĐTW
UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT TCT Đỗ Hữu Hoà trình bày tham luận tại Hội nghị
Điểm cầu Công ty Đòng tàu Hạ Long  trình bày tham luận tại Hội nghị
Điểm cầu Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn  trình bày tham luận tại Hội nghị

Nguyên Ngọc