IMO hỗ trợ thuyền viên trong dịch Covid-19

Với sự vào cuộc nhanh chóng của IMO, nhiều thuyền viên đã được hỗ trợ các khó khăn, được hồi hương trong dịch COVID-19.


Đại dịch COVID-19 xảy ra đã đặt thuyền viên trên khắp thế giới rơi vào những tình huống bấp bênh. Với chính sách cách ly xã hội, hạn chế vận tải khách quốc tế đã khiến nhiều thuyền viên không thể rời tàu, không được hồi hương, hoặc thậm chí không nhận được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Không ít thuyển viên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc bị cách ly trên tàu hơn 14 ngày mà không được trả lương. Một số lượng lớn các thuyền viên, cũng như vợ hoặc chồng và các thành viên trong gia đình của họ đã liên hệ với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) để chia sẻ mối quan tâm của họ về một loạt các tình huống khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trước thực trạng này, IMO đã thành lập Nhóm Hành động Khủng hoảng Thuyền viên (SCAT) nhằm phối hợp cùng với các tổ chức khác như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF) và Phòng Vận tải Quốc tế (ICS) để giúp giải quyết các trường hợp này. Thuyền viên và người thân có thể liên hệ với Nhóm SCAT bằng cách gửi email đến địa chỉ: info@imo.org

Theo thống kê của IMO, kể từ đầu cuộc khủng hoảng, nhóm chuyên trách này làm việc suốt ngày đêm, liên hệ với đại diện từ các chính phủ quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, công đoàn hoặc các hiệp hội có liên quan, hoặc định hướng cho các thuyền viên theo đúng tổ chức, để tìm ra giải pháp giúp đỡ họ.

P.V