Saigon Shipmarin: Duy trì liên tục công tác sản xuất kinh doanh trong tình hình mới

Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty về việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ và Thông báo số 23-TB/TW ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, bao gồm Công ty mẹ và 07 Công ty con trong đó có Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin), Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 29/12/2023 của Đảng ủy Tổng công ty CNTT về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình tình mới đến các Chi bộ trực thuộc và toàn thể NLĐ trong Công ty để ổn định tư tưởng cho Người lao động, đồng thời gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác, khách hàng của Công ty.

 Lễ hạ thủy tàu hàng 4.500 DWT – Chiếc số 01 ngày 10/05/2024 tại Saigon Shipmarin

Hiện tại, Công ty đang thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Tiếp tục giữ vững, phát triển ổn định SXKD mà Công ty đã xây dựng và đạt được trong giai đoạn vừa qua; Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu theo Nghị quyết số 220/NQ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ và Thông báo số 23-TB/TW ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng.

5 tháng đầu năm 2024, công tác sản xuất kinh doanh tại Saigon Shipmarin vẫn luôn được duy trì ổn định. Công ty đang triển khai thi công nhiều sản phẩm đóng mới đồng thời như: Tàu hàng 4.500DWT, tàu khách, phà hai thân, ponton cẩu nổi,… Công tác sửa chữa là thế mạnh của Công ty từ trước đến nay vẫn duy trì liên tục trên 2 dock nổi, đảm bảo uy tín, chất lượng, tiến độ, các khách hàng cũ và mới đều tin tưởng ký các hợp đồng sửa chữa tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ, hiện tại Công ty Saigon Shipmarin đang thực hiện các thủ tục đúng theo kế hoạch, lộ trình của Bộ GTVT, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) chỉ đạo. Công ty tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo cấp trên và làm việc với Tòa án khi có yêu cầu.

Thi công Phà hai thân - Thriving 18
Lễ cắt tôn Ponton cẩu nổi VNL 09 ngày 24/04/2024 tại Saigon Shipmarin

Trong công tác triển khai thi công, sản xuất, Saigon Shipmarin tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị và tổ chức thi công; Kiểm soát chi phí hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu để đảm bảo thi công sản phẩm đạt tiến độ, chất lượng; Duy trì thường xuyên công tác quản lý và lập kế hoạch sát với thực tế, đôn đốc các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. Đẩy mạnh sản xuất đáp ứng được kế hoạch công ty; Đảm bảo tổ chức sản xuất với chi phí sản xuất hợp lý. Lập phương án thi công, chuẩn bị sản xuất cho từng sản phẩm cụ thể; Thường xuyên kiểm tra, tăng cường giám sát công tác an toàn, môi trường, sức khỏe, phòng chống cháy nổ.

Tàu Tân Cảng Glory sửa chữa tại Công ty
Tàu Inlaco Bright sửa chữa tại Công ty

Với những định hướng đúng đắn cùng sự chỉ đạo hợp lý, Saigon Shipmarin tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì, đảm bảo việc làm đời sống CBCNV, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách, không nợ lương, không nợ bảo hiểm Xã hội của Người lao động. Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 220/NQ-CP của Chính phủ.

Cao Tuấn Dũng