Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022

Ngày 01/10, tại Hội trường A8, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ), tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của CB, VC, NLĐ. Hội nghị đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về phía đại biểu khách mời tới dự có đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; các đồng chí đại biểu lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo các Ban của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

Về phía trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Hội đồng Trường, BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị cùng đại biểu đại diện cho toàn thể CB, VC, NLĐ trong toàn trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Năm học 2020 - 2021 là năm học thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đối với trường Đại học Hàng hải Việt Nam, năm học 2020 - 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là năm học Nhà trường tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVII; Hội đồng Trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được công nhận; 02 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm; năm thứ 8 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH TW lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên chức có hiệu lực thi hành; năm đầu tiên Nhà trường tự chủ chi thường xuyên theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Năm học 2020 - 2021 cũng là năm học gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động; nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Toàn Đảng, toàn dân đang quan tâm nhiều đến nhu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, triệt để nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Đặc biệt bước sang năm thứ hai, toàn thế giới trong đó có nước ta đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng.

Trong bối cảnh đó, toàn thể CB, VC, NLĐ trường đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2020 - 2021. Với phương thức đào tạo mới, đã tạo cho sinh viên chủ động hơn trong học tập, đề cao tính tự giác, tự học của sinh viên; khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ hòa nhập dễ dàng với môi trường lao động toàn cầu. Nhà trường luôn coi sinh viên, học viên là trung tâm của quá trình đào tạo, chính vì vậy chất lượng đào tạo phải được đặt lên hàng đầu. Trong tháng 6 và tháng 8 năm 2021, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành kiểm định 08 chương trình đào tạo hệ đại học chính quy (bao gồm 04 chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 04 chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA) nhằm mục đích nâng cao chất lượng chương trình đào tạo góp phần giúp Nhà trường thực hiện sứ mệnh trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Giao thông Vận tải.

Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm học 2020 - 2021, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong năm học 2021 - 2022.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Công Vịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đã Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021; phương hướng thi đua năm học 2021 - 2022. Với bản lĩnh, sự kiên định trong đường lối của tập thể lãnh đạo Nhà trường, cùng sự năng động, chịu khó khắc phục khó khăn của tập thể CB, VC, NLĐ Nhà trường, mọi khó khăn đã dần lùi lại. Kết thúc một năm đầy khó khăn là những thành quả như: kiểm định thành công 8 chương trình đào tạo; toàn bộ CB, VC, NLĐ đã được tiêm vacxin ít nhất một mũi; kết quả tuyển sinh với số sinh viên nhập học vô cùng ấn tượng,…

PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và phương hướng năm học 2021 - 2022

Thay mặt cho Ban Thanh tra Nhân dân của Trường, TS. Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng
Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường năm học 2020 - 2021,
phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, đồng thời đề xuất những giải pháp cùng với Nhà trường tháo gỡ khó khăn, tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc. Thay mặt chủ tọa Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương đã giải đáp 70 ý kiến được tập hợp từ Hội nghị CB, VC, NLĐ cấp cơ sở; trực tiếp đối thoại và trả lời các ý kiến trực tiếp tại Hội trường của các đại biểu tham dự Hội nghị.

TS.Nguyễn Thành Lê - Trưởng Bộ môn Luật Hàng hải cùng nhiều đại biểu khác trình bày ý kiến trực tiếp tới lãnh đạo
Nhà trường
PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phần hỏi đáp trực tiếp các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả Nhà trường đã đạt được trong năm học 2020 – 2021 với bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đồng thời đánh giá cao không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, thẳng thắn xây dựng của Hội nghị CB, VC, NLĐ trường Đại học Hàng hải Việt Nam. “Phát huy truyền thống hơn 65 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, trong năm học tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công đoàn cấp trên cùng với sự phấn đấu nỗ lực của CB, VC, NLĐ giàu trí tuệ, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp chung, tôi tin tưởng rằng Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu, giải pháp mà Hội nghị đề ra, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khẳng định thương hiệu, nâng cao vị thế, tạo nền tảng xây dựng trường đại học trọng điểm quốc gia - điểm đến tin cậy của người học” – đồng chí Đào Thị Huyền nhấn mạnh.

Đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
TS. Hoàng Thị Phương Lan – Giảng viên Khoa Quản trị tài chính thay mặt Đoàn thư ký thông qua
Dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết năm học 2021 – 2022 với tinh thần đoàn kết, dân chủ và nghiêm túc. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cùng sinh viên Nhà trường ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trung Kiên