Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng: Vượt khó khăn, vượt chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy những lợi thế có được, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, bám sát vào các chương trình, kế hoạch công tác mà đảng ủy đề ra, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Những sản phẩm đang được sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn như: Thị trường sản phẩm biến động khó lường do các tác động không thể dự báo của các yếu tố dịch bệnh, thiên tai, xung đột – chiến tranh,…xảy ra trên thế giới; Giá bán sản phẩm không ổn định và có xu hướng giảm mạnh về cuối năm theo biến động của giá cước vận tải biển. Trong khi đó giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, giá nhân công không giảm theo tương ứng và ổn định ở mức cao; Lao động trực tiếp thiếu trong khi cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ sản xuất xuống cấp, hỏng hóc nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công, năng suất và hiệu quả;…

Nhưng với sự tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan và vượt chỉ tiêu như: Sản lượng ước đạt 566,112 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 533,453 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch năm; Công ty cũng bố trí đủ việc làm cho 608 người lao động, thu nhập của người lao động ổn định với mức lương bình quân là 12,5 triệu đồng/ người/ tháng; thu nhập bình quân là 13,5 triệu đồng/ người/ tháng; Các chế độ chính sách, quyền lợi, chế độ liên quan của người động vẫn được đảm bảo đúng, đủ theo quy định; Đã kiện toàn nhân sự cấp ủy, tổ chức thành công Đại hội ở cấp chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty ổn định, đồng lòng, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền công ty;…

Những sản phẩm đang được sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Một số kết quả năm 2022:

Về sữa chữa: Thi công 79 lượt tàu (bằng 114% kế hoạch năm), hoàn thiện bàn giao 72 lượt tàu sửa chữa (bằng 109 % so với kế hoạch năm) với sản lượng ước đạt 310,183 tỷ đồng (đạt 172 % kế hoạch năm), doanh thu ước đạt 277,524 tỷ đồng (đạt 191% kế hoạch năm).

Về đóng mới: Thi công 05 sản phẩm, hoàn thiện và bàn giao 04 sản phẩm với sản lượng ước đạt 233,596 tỷ đồng (bằng 111 % kế hoạch năm), doanh thu ước  đạt 233,596 tỷ đồng (bằng 111 % kế hoạch năm).

Đảng ủy cũng rất sát sao, quan tâm việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhờ đó, Công ty không bùng phát ổ dịch. Thời điểm đầu năm, khi dịch bệnh bùng phát ở địa phương, các trường hợp nhiễm bệnh đều thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương trong cách ly, điều trị và tái hòa nhập cộng đồng, trở lại Công ty làm việc bình thường khi đủ điều kiện. Cán bộ, đảng viên, NLĐ nghiêm túc thực hiện việc tiêm vắc-xin đủ liều. Tính đến hết năm 2022, 100% người lao động đã tiêm vắc-xin mũi 1, mũi 2; 547 người đã tiêm vắc-xin mũi 3 (bằng 87,9 % so với tổng số lao động); 259 người đã tiêm vắc-xin mũi 4 (bằng 41,6 % so với tổng số lao động).

Những sản phẩm đang được sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy sinh hoạt nghiêm túc theo quy chế. Đảng ủy đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 và chỉ đạo UBKT Đảng ủy hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022. Công tác phát triển đảng đảng viên được quan tâm, từ đầu năm đến nay đã cử 02 quần chúng ưu tú dự lớp bỗi dưỡng kết nạp Đảng, cử 05 đảng viên dự bị học lớp bỗi dưỡng đảng viên mới, ra nghị quyết đề nghị kết nạp 04 đảng viên, chuyển đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty hoạt động tích cực, hoàn thành vai trò nhiệm vụ của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng ủy giao.

Những sản phẩm đang được sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Năm 2023, dự báo Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính và tuyển dụng lao động. Vì vậy, Đảng ủy Công ty đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để  triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ kết luận để đảm bảo hoạt động của Công ty trong thời gian tới là: Triển khai thực hiện nghị quyết 09-NQ/ĐU về “Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ, trang thiết bị dụng cụ; Hoàn thiện và đưa vào vận hành phần mềm IBOM trong quản lý và điều hành sản xuất;…

Với những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với hoạt động của Công ty, năm 2023, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 10 giải pháp lớn mà Đảng ủy đưa ra và đang triển khai thực hiện trong năm 2022. Bên cạnh đó, tập trung nhân lực, vật lực để triển khai đóng mới thành công dự án 03 tàu chở dầu & hóa chất 13.000 DWT cho chủ tàu Hàn Quốc. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2022 trong lĩnh vực sửa chữa tàu. Phấn đấu trong năm tìm kiếm và đưa được ít nhất 05 tàu của chủ tàu nước ngoài vào công ty sửa chữa.

Thảo An